Home

Erasmus stipend ansatte

Erasmus+ tilsettmobilitet Ansattsider Universitetet i

 1. Erasmus+ tilsettmobilitet. Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+
 2. Gjennom Erasmus-programmet kan du som tilsatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa. Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring. Ved å søke om stipend og gjennomføre et opphold utenlands, kan du videreutvikle din kompetanse og bidra til internasjonaliseringsarbeidet ved OsloMet, som er en viktig del av Strategi 2024
 3. OsloMet - storbyuniversitetet - Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir ansatte ved OsloMet muligheten til lære noe som er nyttig for egen arbeidshverdag gjennom opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende

Stipend til ansatte er i utgangspunktet skattepliktig. ERASMUS. Erasmus-stipendiater får ansettelse og lønn i henhold til vanlig regelverk. De mottar også: Mobility Allowance til dekning av merkostnader ved ikke å bo i hjemlandet. Utbetales som trekkfritt stipend Antall stipend til hvert land baserer seg på tilgjengelig midler, antall søkere til hvert land og karaktersnitt til søkerne. Stipendsatsene kan endres til studieåret 2022/23. Mer informasjon vil komme på denne siden. Se mer informasjon om utbetaling av NTNU-stipend 2. Erasmus-stipend # Erasmus-stipend ved utvekslingsopphold Erasmus-stipend for studier; Erasmus-stipend for praksis under og etter studiene; Eventuelle spørsmål; Målgruppe. Studiekonsulenter på institutt/fakultet/sentre og ansatte i info-sentre som er i kontakt med studenter som ønsker å reise på utveksling Erasmus studieopphold: minimum 3 måneder, maks 12 måneder Erasmus praksisopphold: minimum 2 måneder, maks 12 måneder Hvis utvekslingsoppholdet avviker fra dette kravet kan du miste retten til ditt stipend Her vil det fremgå hvilken type stipend det er, utdanningsprogram, stipendets totalbeløp og tidsrom for oppholdet. Ved henvendelse til SUA, skal dette brevet medfølge søknaden. Når skatteetaten har avgjort om stipendet er trekkfritt/trekkpliktig, vil seksjon for lønn utbetale stipendbeløpet månedlig, og skatt vil eveventuelt bli trukket i henhold til skatteetatens bestemmelser

Ansatte i høyere utdanning kan søke om lærerstipend og ansattstipend. Både vitenskapelig tilsatte og administrativt personale kan søke. Utlysing av Erasmus+ stipend for ansatte, 2020/2021 - VID vitenskapelige høgskol Studenter som reiser på studie- eller praksisopphold gjennom Erasmus+ kan få erasmusstipend. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte. Du kan få støtte i inntil 12 måneder per studienivå (Bachelor/Master) Stipend til reisedager. Ansatte kan få stipend for inntil 2 reisedager. Hvis reisen skjer på samme dag som undervisningen eller opplæringen starter og/eller slutter, skal det ikke gis ekstra stipend for reisedagen(e) (PG19 s. 38). Exceptional costs. I europeisk mobilitet kan man søke om ekstra økonomisk støtte til dyre innenlandsreiser UiT har et antall ERASMUS-stipend til fordeling blant lærere (som selvfølgelig inkluderer forskere!) og ellers alle ansatte. Frist 20.09.2009 Erasmus+ utveksling for ansatte 2019/2020 og mottagerinstitusjonen; UiT har Erasmus kode: NTROMSO01. Mer om Erasmus+ Key Action 1 (Learning Mobility of Individuals (European Commission) Antall tildelinger avhenger av hvor mange stipend vi får fra Europakommisjonen

Erasmus+ utveksling for tilsatte Kompetanseutvikling

Erasmus + stipend til praksisopphold etter studiene. Du kan få Erasmus + stipend når du reiser på praksisopphold ved en arbeidsplass i et EU-land det første året etter fullført gradsutdanning. Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner Utbetaling av Erasmus-stipend. Du vil ikke få utbetalt Erasmus-stipendet før du har tatt språktesten og levert signert stipendkontrakt (grant agreement) . Alle Erasmus-studenter skal også fylle ut en Learning Agreement, dette får du informasjon om fra SiT. Se også: OLS nettside Mobilitet for ansatte - Erasmus+. Publisert: 30.03.2016 / Sist endret: 27.06.2019 Gjennom finansiering fra Erasmus+ gis ansatte innen fag- og yrkesopplæring mulighet til undervisnings-, opplærings-, hospitant- eller praksisopphold ved en partnerorganisasjon i Europa Lanekassen.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler. Du kan fortsette å bruke nettsiden som normalt dersom du godtar dette Utvekslingsprogrammet Erasmus har egne gunstige stipendordninger, som kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen. For mer info om Erasmus stipend se her

Du kan motta stipendet om du har søkt og blitt tatt opp i NHHs utvekslingsprogram til Europa og har registert deg med kontonummer i NHHs skjema for Erasmus+ stipend. Stipendet er på €410 per måned for studenter som reiser til lavkostnadssland og på €460 per måned for studenter som reiser til høykostnadsland (Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og. stipend som er ment å dekke kostnader som reise, eksamensavgift, materiell osv. og som ikke gir overskudd for den ansatte, og; stipend som har karakter av å være en ren godtgjørelse, eller som skal dekke den ansattes ordinære livsopphold. Stipend som går til å dekke kostnader Dette kan være skattefrit Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og siden oppstarten har mer enn ni millioner mennesker fått muligheten til å studere, jobbe som frivillig, hatt praksis eller fått arbeidserfaring i et annet land. Nesten 33.000 norske studenter har deltatt i programmet siden Norge ble med i 1992. Erasmus+-stipend gir norske studenter muligheter til å reise på studie- eller praksisutveksling. Erasmus+-stipendene skal bidra til kompetanseøkning for alle ansatte ved Universitetet i Stavanger. Det finnes midler til kurs og opplæring samt gjesteforelesninger hos partneruniversiteter. For studieåret 2017-2018 er det løpende søknadsfrist inntil midlene er fordelt

Arcada University of Applied Sciences / Destinasjoner

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning og fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, kan søke om stipend fra Utdanningsdirektoratet. For studenter som tar treårig yrkesfaglærerutdanning, er stipendet på kr 220 000 Find information om Erasmus-stipendium til ophold i udlandet for AU ansatte Ansatte med fysiske, mentale eller helbredsrelaterede problemer. Der findes yderligere støttemuligheder for disse ansatte, og de har ret til den samme støtte, som den der tilbydes værtsinstitutionernes egne ansatte. Få mere at vid Erasmus-programmet er et utvekslingsprogram for studenter innen EU-området og EØS-området.Programmet ble etablert i 1987. Det har som målsetting å støtte oppbygging av høyere utdanning og gjøre Europa til et attraktivt område for høyere utdanning. Studenter kan få støtte til å studere i en annet land enn hjemlandet, bidraget til norske studenter har de siste årene vært på 1 500. Ansatte med fysiske, mentale eller helbredsrelaterede problemer Der findes yderligere støttemuligheder for disse ansatte, og de har ret til den samme støtte, som den der tilbydes værtsinstitutionernes egne ansatte

Staten bidrar med et stipend på. 100 000 kr for ansatte som tar PPU og PPU-Y (60 studiepoeng) 200 000 kr for ansatte som tar YFL (180 studiepoeng) Viktige datoer i 2016. 1. februar: Søknadssystemet blir tilgjengelig 4. april: Skoleeiers søknadsfrist (utvidet frist Fødselsnummer, D-nummer eller internasjonal ID (inntektsmottaker) Identifiser ansatte, pensjonister og andre som mottar lønn og ytelser Arbeidsforholdet Type arbeidsforhold, start og sluttdato, permisjon, bytte av lønnssystem og mer Type arbeidsforhold Om arbeidsforholdet er ordinært, maritimt eller annet og hvordan endre ved fei Sveits er ikke med i det ordinære Erasmus-programmet, og man kan dermed ikke få stipend fra Erasmus+ dersom man drar på utveksling dit. Det er imidlertid mulig å få stipend fra Swiss-European Mobility Programme. Andre stipender. Andre stipender og legater har ofte tidlige søknadsfrister Erasmus +, Erasmus + ansattstipend Alle som jobber ved HiOA har mulighet til å søke stipend for opplærings- eller undervisningsopphold i Europa. Over 90% av søkere i 2015 ble tildelt stipend Statlige stipend. Ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta praktisk-pedagogisk utdanning kan få stipend fra Utdanningsdirektoratet. Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend og rekrutteringsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Utdanningsstipend. Dette stipendet gjelder deg som er tilsatt i skolen

Erasmus + ansattstipend for opplæringsopphold

Mobilitet for ansatte. Ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan delta på etterutdanningskurs eller konferanser i utlandet, hospitere eller ha et undervisningsopphold ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon Husbanken - stipend for masterstudenter; Skeiv historie 2019; Forum for vitenskapsteori - stipend for master, ph.d. eller forskere; Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter; Fridtjof Nansens Institutt (FNI) - mastersipend; Norge-Amerika Foreningen - stipend for master- og ph.d.studente Tilskudd, legater og stipend. Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) Frist for å søke. Bedriftens lønnsutgifter til ansatte som skal delta i opplæringen kan regnes inn som egenfinansiering, så lenge dette er timer brukt inn i selve opplæringstiltaket Utbetalingen av stipend reguleres gjennom en stipendavtale som inngås mellom UiS og den enkelte student. Denne må fylles ut og signeres før stipend kan betales ut. Studenten er pliktet til å signere på avtalen for å få utbetalt Erasmus-stipendet Erasmus + Fra mandag 4. november til lørdag 9. november får Kalnes vgs besøk av elever og lærere fra Romania og Spania! Besøket er en del av det europeiske utvekslingsprogrammet innen utdanning, Erasmus+

Tilskudd og stipend. Innhold. Her finner du en oversikt over alle tilskuddsordninger og stipend i Trondheim kommune. Du finner også informasjon om tilskudd kommunen administrerer på vegne av andre. Planlegger du ferietilbud for barn og unge? Søk støtte nå

Mobilitet for ansatte. Skoler kan få støtte til å sende tilsatte på europeiske etterutdanningskurs eller hospitering ved skoler i Europa. De kan også få støtte til å sende lærere på undervisningsopphold ved europeiske skoler Tidsfrister Her skrives eventuelle tidsfrister underveis i rutinen. Angis i form av måned, uke eller dato Dato revidert . Rutinebeskrivelse Trinn 1, EfI, ansatt, vertsinstitusjon Mobility agreement fylles ut av ansatt og kontaktperson ved vertsinsitusjonen og sendes EfI Alle soldater i førstegangstjeneste og lærlinger i Forsvaret kan søke om stipend. Stipendet skal dekke utgifter til kurs, fag og eksamen Strategiske mål for utdanningssamarbeidet i Erasmus + Kunnskapsdepartementet (KD) har ambisiøse mål for norsk deltagelse i utdanningsdelen av Departementet ønsker å ha som hovedprioritering at flere ansatte ved lærestedene benytter mobilitetsmulighetene i programmet, I dag studerer rundt 1 700 med Erasmus+ stipend Er du masterstudent med interesse for middelalderstudier? Planlegger du en masteroppgave eller forbereder du et PhD-prosjekt innenfor dette feltet? Nå har du muligheten til å ta et diplomkurs i Roma, med Erasmus-stipend. Kurset gir deltagerne kunnskap om og erfaring fra arbeid med middelalder­håndskrifter. Søknadsfrist 15. april

Erasmus+håndbok for Erasmus+koordinatorer Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte Stipend til studenter og ansatte - mobilitet, høyere utdannin Som Erasmus-student slipper du å betale skolepenger, du får et stipend, du tar en online språktest, og du kan få tilbud om gratis språkkurs. Les mer om Erasmus+ stipend . Utveksling gjennom Nordplus. Nordplus er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor høyere utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene og Baltikum Saltenposten AS, Fauske, Norway. 5.5K likes. Lokalavis for hele Indre Salten. Saltenposten er også å finne på Instagram og Snapchat : Studieåret 2020/2021 Det utlyses stipend til minoritetsspråklige lærere for studier som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. Utdanningsdirektoratet (Udir) forvalter stipendordningen, mens Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har det faglige ansvaret. Målgruppe Målgruppen er lærere uten formell undervisningskompetanse som ønsker å starte opp, eller. Stipend for elever i videregående skole som har samisk i fagkretsen Søknadsfrist: 22.05.2020 23:59 Legg merke til at dersom du er under 18 år, må søknaden sendes inn via ID-porten til din forelder/foresatt

Utbetaling av stipend - For ansatte - Universitetet i Osl

 1. Utbetales som stipend. Sum: 439 108 kr: Lån og stipend til reise: Reisestøtte utbetales som 35 prosent stipend og 65 prosent lån. Europa: 5 112 kr: Afrika: 20 996 kr: Asia: 17 540 kr: Nord- og Mellom-Amerika: 19 060 kr: Sør-Amerika: 24 404 kr: Oseania: 27 808 kr: Språkstipend: 22 164 kr. Utbetales som stipend
 2. Stipend til masterstudier i europakunnskap ved College of Europe. College of Europe, Brügge i Belgia og Natolin i Polen, tilbyr Europa-studier på masternivå. Det krevende studiet går over ti måneder, foregår på engelsk og fransk, og med en studentmasse på om lag 400 studenter fra 50 land
 3. Stipend til utenlandsstudier Formålet med Aker Scholarship er å gi særlig kvalifiserte personer med tilknytning til Norge mulighet til å ta en høyere grad ved noen av verdens ledende universiteter, og bidra til å utvikle stipendiatenes personlige allmennyttige engasjement.. Utlyses hvert år med søknadsfrist i september. Søknadsfrist 2018: 23. september
 4. Erasmus praksisstipend erstattar ikkje lønn, men skal vere støtte til å bu og leve i utlandet. Vi har avgrensa med stipend vi får tildelt, og det vil variere frå år til år. Minimumsopphald må vere 2 månader, maksimalt 12 månader. I snitt har stipendet vore på rundt 350 Euro per månad
 5. Kontakt oss. Telefon: 69 30 41 00 Telefaks: 69 30 41 01 E-post: firmapost@ij.no Bankkonto: 6105.05.48804 E-post og tlf til alle ansatte. Besøk oss. Litteraturhuset i Fredriksta
 6. Stipend til studenter og ansatte - mobilitet, høyere utdanning; Organisational support (OS-midler) - mobilitet, felles opptak/utvelgelse og veiledning av studenter og ansatte, Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i et konsortium må ha Erasmus Charter for Higher Education
 7. imum 8 undervisningstimer per uge og må vare mellem 2 dage.

Utvekslingsstipend administrert av NTNU - Wiki - innsida

Samfunnsløftets Talentstipend deles ut til unge talenter mellom 18 og 34 år. Du må bo i Nord-Norge, eller ha sterk tilknytning til landsdelen. Vi deler ut stipend innenfor hver kategori på inntil 150 000 kroner hver. Du kan søke innenfor tre hovedkategorier Diku er pålagt av Europakommisjonen å gjennomføre monitoreringsbesøk til utvalgte institusjoner hvert år. Besøkene gjøres for å sikre at aktivitetene gjennomføres på en tilfredsstillende måte og i henhold til bestemmelsene i Erasmus+-programmet. Et monitoreringsbesøk er en samtale mellom Diku og Erasmus-koordinator (og andre) ved institusjonen, og samtalen omhandler hvordan. Erasmus + Informasjon om ansatte - og lærerutveksling Erasmus+ . 2 Ansatte søker om stipend . Søknad sendes til E+ koordinator Frist 31. Januar Søknadsskjema . PROSESSBESKRIVELSE - UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE PROSESSBESKRIVELSE - UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE

Stipend og priser er en ordning som skal bidra til at utøvere fra Bergen får gode forutsetninger for å bo, trene og ta utdannelsen sin i Bergen. I tillegg skal stipendet/prisen gi stimulans og muligheter for videreutvikling innen sin idrett Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nr: 939 958 85 Her finner de ansatte i Asker kommune verktøy som kan brukes hjemmefra, eller utenfor ordinært arbeidssted, og kan lese e-post hjemmefra Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på utvekslingsopphold for å undervise eller få opplæring. Både vitenskapelige ansatte og ansatte i teknisk-administrative stillinger kan få mulighet til å reise på Erasmus+ ansattutveksling. Det er mulig for ansatte å reise på utveksling både innen europeisk og global mobilitet, men det er noen forskjeller i hvordan utvekslingsoppholdene må være. Se informasjonssiden om koronaviruset her! 5. - 10. trinn på skolene samt voksenopplæring vil gradvis åpne igjen f.o.m. mandag 11. mai Barnehagene åpnet mandag 20. april. Åpningstider 08.00-15.30 (Heidal barnehage 07.30-15.00

AVLYST: Temamøte om Erasmus+ stipend for studier og

Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger - Ny og utvida frist er 1. mai 2020. Det kan søkes om individuelle stipend til kurs/etter-og videreutdanningstiltak. Søknadsfrist 1. april for tiltak i 2020. Målgruppe Nå kan du søke om TONO-stipend. TONO skal i 2020 dele ut stipender for nesten 15 millioner kroner. Søknadsskjemaet er nå åpnet, og du har frem til 15. april på deg til å søke. Her kan du lese om kriteriene og hvordan du søker Erasmus+-stipend for praksis etter studiene kan innvilges til praksis som skal gjennomføres innen 12 måneder etter avsluttet grad. Minimum oppholdslengde for praksisopphold er 2 måneder (60 dager) og maksimum 12 måneder. Du må selv finne frem til en praksisplass. Du kan ikke søke om stipend til en praksisplass i Norge. Søknade Individuelle stipend til ansatte i undervisningsstillinger - frist 1. april Det kan søkes om individuelle stipend til kurs/etter - og videreutdanningstiltak. Ordningen gjelder for ansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket, menighetspedagog eller menighetsarbeider) i kirkelige fellesråd/menighetsråd Logg inn på Min side for å sende inn søknad om stipend. Min side. Hvis du har glemt brukernavn og passord, kan du få tilsendt dette på epost-adressen du har registrert hos NFFO.. Er du ikke medlem av NFFO, og du ikke har søkt eller mottatt stipend fra Det faglitterære fond tidligere? Trykk her for å opprette en ny bruker.. Slik søker du stipend

Utbetaling av Erasmusstipend - Wiki - innsida

Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA. Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.n Søknadsfrist: 16.10.2019 kl. 13:00 Innstilling i stipendkomité: Dato ikke satt Vedtak i utvalget for Statens kunstnerstipend: 16. - 17.3.202 Du kan søke om stipend/lån så snart du har fått bekreftet skoleplass. For elever under 18 år, må foresatte godkjenne søknad om stipend og lån. Før du søker er det en fordel at foresatte oppretter digital postkasse. Les mer om aktuelle stipend her, eller gå til LÅNEKASSEN. Utstyrsstipend Utbetales ved skoleårets start

Stipender Ansattsider Universitetet i Berge

Hva er et Erasmus-opphold? Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Har du studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar du et stipend What is Erasmus? The Erasmus+ Programme is a European funding programme established in 1987 offering university students a possibility of studying or doing an internship abroad in another country for a period of at least 2 months and maximum 12 months per cycle of studies ErasmusIntern.org is a web platform where companies and organisations can offer their internship vacancies to individuals seeking international opportunities. ErasmusIntern is a project of the Erasmus Student Network Ansatte i barnehagen som har utdanning som allmennlærer, faglærer, spesialpedagog eller barnevernspedagog, kan for å kvalifiserer seg til stilling som pedagogsisk leder, bli tildelt stipend for å ta Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TIB). Barnehageeier søker om stipend på vegne av ansatte i både kommunale og private barnehager

Video: Utlysing av Erasmus+ stipend for ansatte, 2020/2021 - VID

Erasmusstipend Norges miljø- og biovitenskapelige

Stipend til studenter og ansatte - DIK

Kompetanseheving for våre ansatte, er et av de viktigste grepene for å sikre høy kvalitet i Osloskolen. Hvert år tilbys det rundt 30 000 kursplasser innenfor en rekke tema og fagfelt. I tillegg får hvert år mange hundre lærere støtte til å ta videreutdanning ved høgskoler og universiteter Stipend til studenter og ansatte - mobilitet, høyere utdanning Organisational support (OS-midler) - mobilitet, høyere utdanning Rapportering - mobilitet, høyere utdannin Se alle våre ansatte med kontaktinformasjon på Akademiet Ålesund

Kurs for instruktører og faglige ledere » Industrilærling

for studieophold: hvis opholdet finder sted ved ét af Aalborg Universitets Erasmus partneruniversiteter (Aalborg Universitet har ca. 350 Erasmus+ samarbejdsaftaler). Du ansøger om Erasmus+ legat som et supplement til dine rejse- og opholdsudgifter under dit ophold i udlandet Stipendmidler for Erasmus undervisnings- og ansattmobilitet 2019-20 er nå utlyst. Fristene for å søke om stipend er 20. august og 20. januar. Mer info om utlysningene Ansatte har adgang til NMH ved å legitimere seg med ansattkort i skranken. Studenter må fremdeles stå på lista i resepsjonen for å få adgang. Alle ansatte må ha med seg adgangskortet sitt, og logge seg inn ved å registrere kortet på kortleseren utenfor døra til trappa Koronaviruset - informasjon og retningslinjer . Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte SERVICETORGET Rådhuset Telefon: 61 05 05 00 Mandag-fredag kl. 08.00-15.00 SERVICESENTERET FOR HELSE OG OMSORG Lillehammer helsehus Telefon: 61 24 86 0

Internasjonalisering – Musikkteaterhøyskolen

Erasmus-stipend: lærere og ansatte Ui

Viktig informasjon til alle mottakere av CUNP-stipend og Mobilitetes-stipend i 2020: Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre oppholdet i løpet av 2020 på grunn av Covid-19, vil dere kunne beholde stipendet også i 2021. Important information to all recipients of the CUNP-stipend or Mobility-stipend 2020: If it is not possible to realise your plans in 2020 due to Covid-19, you can keep. • For ansatte som underviser i skolene, og har relevant utdanning, men som mangler godkjent lærerutdanning. Disse kan søke om stipend for å ta PPU eller en yrkesfaglærerutdanning (PPU-y eller treårig yrkesfaglærerutdanning) • Regjeringen har satt av 60 mill. kroner til dette formålet • Det kan gis stipend til om lag 750 søker Erasmus-stipendier for ansatte. Alle ansatte ved Aarhus Universitet har mulighed for at søge et Erasmus-stipendium til ophold i udlandet. Der kan ansøges om stipendium til to typer ophold - undervisningsophold og/eller træningsophold. Stipendiet er på ca. Euro 800 pr. ophold, men det kan variere fra år til år Kontakt oss. Tlf: 67164700 E-post: post@eikeli.vgs.no Org. nr.: 974 587 726 Besøksadresse: Bispeveien 10, 1362 Hosle Postadresse: Pb 114, 1332 Østerås Ansvarlig.

Ansatte. Presserom. Ledig stilling. Organisasjonen. Logoer. Personvern. Her er informasjon om hvordan du som mottar stipend fra Statens kunstnerstipend skal forholde deg. Bli kjent med utvalsmedlemmane i Statens kunstnarstipend. Utvalet i Statens Kunstnarstipend er oppnemnt for perioden 2018 - 2021 Ansatte; Navn Tittel Telefon Mobil; Alta Havn KF Arnt Nilsen: Havnekaptein: 78 44 69 10: 906 34 518: Hans Roar Christiansen: Havnesjef: 78 44 69 10: 408 57 634: Ketil Iki: Konsulent: 78 44 69 10: 901 58 338: Alta bibliotek Annelene Thomassen Steine: Bibliotekar: 78 45 58 60: Jorid Olsen: Avdelingsleder: 78 45 58 51: Monika Wirkola. Mobilitet for ansatte. Mal - Mandat Erasmus+ Utlysning 2019 EUs guide til Deltakerportalen (URF) Erasmus+ Programguide 2019 SIUs guide til registrering i deltakerportalen (URF) Erasmus+ Programguide 2019. Erasmus+ Programme Guide 2019.pdf 3,72 MB Meld deg på vårt nyhetsbrev. Europa og Norden. Erasmus+; Europass.

Tilskudd til regionalutviklingsprosjekter. Sametinget ønsker å styrke samarbeidet med regionale og lokale myndigheter i arbeidet med å bevare og styrke samiske språk, samisk kultur, næringer og samfunnsliv Informasjon om koronaviruset. Flere studenter og ansatte får tilgang til OsloMet sine studiesteder fra 11. mai. Hovedregelen er fremdeles digital undervisning ut semesteret, og at flest mulig skal jobbe hjemmefra Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen

 • Irsk natronbrød.
 • Visjon norge penger.
 • Høyvang dans.
 • Hilton munich airport parken.
 • Gratis musikk på nett.
 • 6 uhr morgens am oder pm.
 • Oppskrift middag baby 11 mnd.
 • Villavent ventilator bryter.
 • Tine fårikålkjøtt.
 • Atlantisk laks.
 • Tanzschule schwebach.
 • Film for hele familien.
 • First hotel grand odense.
 • Ut kino öffnungszeiten.
 • Sovietwomble face.
 • Når kommer last of us 2.
 • Turbodrikk herbalife.
 • 15min avarija.
 • Winnie pooh malvorlagen wand.
 • Norwegian diaspora.
 • Babygalerie eschwege.
 • Julia ragnarsson karin ragnarsson.
 • Messeprogram lillestrøm.
 • Skruehull i gipsvegg.
 • Land rover parts uk.
 • Gimp 2.8 mehrere bilder verkleinern.
 • Niall horan oslo 2018.
 • Veranstaltungen dülmen heute.
 • Nye brettspill 2017.
 • Reboot mac.
 • Hunting kryssord.
 • Hip hop bretten.
 • Kl b trinn 4.1 1 bilkjøringens risiko.
 • How to transfer everything from iphone to android.
 • Dans i skolen folkedans.
 • Hemsworth brothers.
 • Wetterarchiv kostenlos.
 • Skiforeningen sommercamp 2018.
 • Utovernavle baby.
 • Skifte dieselfilter toyota avensis.
 • 90210 naomi.