Home

Ffo rettighetssenter

Ta kontakt med oss Velkommen til FFOs Rettighetssenter

Hjem - FFO

LNT er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO, www.ffo.no), som driver Rettighetssenteret. Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom Rettighetssenteret FFO. Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. Tjenesten er gratis og de som besvarer er jurister med erfaring innen velferdsrettens område FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom Ffo - humanitære lag, foreningskontorer, frivillige foreninger, organisasjoner, fellesorganisasjon, foreninger, humanitær organisasjon, funksjonshemmedes.

FFOs rettighetssenter Publisert 4. november 2019 , oppdatert 4. november 2019 Skrevet av Redaksjonen Tema: Rettigheter Du kan komme i kontakt med Rettighetssenteret ved å sende de en e-post (bruk lenken nedenfor) eller ringe 23 90 51 55 i åpningstiden FFO Rettighetssenter FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon tar imot henvendelser vedrørende NAV-skandalen, og utvider åpningstidene i Rettighetssenteret til å gjelde alle virkedager fra kl. 10:00 - 14:00. Telefonnummer til Rettighetssenteret er 23 90 51 55.Du kan også sende de en melding, se FFOs Rettighetssenter for mer informasjon.. Ryggforeningen i Norge kan gjennom sitt medlemskap i Funksjonshemmedes.

Styremedlem | Styret | FFO Vestfold holder til i Tønsberg

Skolestart Velkommen til FFOs Rettighetssenter Hje

 1. FFOs Rettighetssenter fra Ankertorget, 100332312S2 - FFOs Rettighetssenter
 2. I tillegg til å være pasientombud i LHL, er Atle Larsen juridisk rådgiver ved FFO's Rettighetssenter, medlem av Pasientskadenemnda og Helsepersonellnemnda og leder av Brukerutvalget ved Lovisenberg sykehus. Du kan treffe pasientombudet på telefon 415 46 963 og e-post al@lhl.no
 3. g og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskri
 4. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Mariboesgate 13 0183 Oslo. Telefon: 23 90 51 50 E-post: post@ffo.no. Finn FFO på kartet. Organisasjonsnummer: 970 954 406 Bankkonto: 8380 08 64219. FFOs Rettighetssenter Telefon: 23 90 51 5
 5. FFO's (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Rettighetssenter. Publisert 9. Sep 2016 . FFOs (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. På rettighetssenteret.
 6. FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Hadde jeg visst om FFO da, så hadde jeg virkelig benyttet meg av de og hørt hvordan jeg kunne tatt dette videre... ( kansje det ikke er for sent ?
 7. Funksjonshemmede og kronisk syke har mange lovfestede rettigheter, men erfaringer fra FFOs Rettighetssenter viser at det er stor forskjell på å ha rett og det å få rett. Flere opplever å kjempe en kamp for å få de tjenestene eller ytelsene de har krav på, mens andre har et vedtak som er helt riktig juridisk, men som de sliter med å få oppfylt i praksis

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Oslo. 11,296 likes · 172 talking about this · 132 were here. FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke FFOs Rettighetssenter 2 Generelt om FFO FFO er paraplyorganisasjon for: 84 organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke Mer enn 335 000 medlemmer Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke FFO er organisert i alle landets fylke

Nordland | Fylkessekretærer | Kontakt oss | Forside

Ung og funksjonshemmet - FFO

Generalsekretær i FFO, Lilly Ann intervjuer FFO Rettighetssenter på vår Likestillingsbenk på Arendalsuka. FFOs Rettighetssenter utvider åpningstidene vedrørende NAV-skandalen. av Jon Lyder | 11 nov. 2019 | Sentralt - Nyheter. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tar imot henvendelser vedrørende NAV-skandalen, og utvider åpningstidene i Rettighetssenteret til å gjelde alle virkedager fra kl. 10:00 - 14:00 Erfaringer fra FFOs Rettighetssenter. Det er i dag et økende misforhold mellom det å ha rett, og det å få rett, noe FFO har påpekt gjentatte ganger. Bare 21 prosent av de med omfattende bistandsbehov har en individuell plan

FFO har ukentlige møter med Helsedirektoratet der vi blant annet formidler hvordan smitteverntiltakene rammer funksjonshemmede og kronisk syke. Vi har bedt om, og ber fortsatt om tilbakemeldinger fra dere som merker smittevernhensynene på kroppen. Ta kontakt med FFOs Rettighetssenter på tlf. 23 90 51 55 elle send oss en melding Råd og tips fra FFOs rettighetssenter Her er gode råd og tips fra FFOs rettighetssenter for deg som skal søke tjenester eller ytelser fra det offentlige. Generelle råd når du skal søke om en tjeneste eller ytelse fra det offentlige: Finn ut hvilke tjenester som finnes. Se på kommunens nettside, www.nav.no eller Jungelhåndboka Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ffo - humanitære lag, foreningskontorer, frivillige foreninger, organisasjoner, fellesorganisasjon, foreninger, humanitær.

Kontakt FFOs rettighetssenter eller Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) dersom du ikke har god nok dialog med arbeidsgiveren din og be dem om råd (les mer om dette nedenfor). Du kan kontakte FFO og LDO dersom du trenger juridisk rådgivning overfor arbeidsgiver, vil skrive en søknad eller klage FFO's Rettighetssenter. Mariboes gate 13, 0183 Oslo. 81 55 69 40. Mer info · Hjemmeside · Kart. Ffo Nord-Østerdal. Steia, 2560 Alvdal. 62 48 72 86. Mer info · Hjemmeside · Kart. FFO Troms FFO Sortland & Omegn, Sortland, Norway. 54 likes. FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFO representerer 82 organisasjoner og 335.000..

Da Nav-skandalen var et faktum, bestemte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) seg for å utvide åpningstidene på sitt eget rettighetssenter. - Nav hadde de ikke gjort noe annet på sine hjemmesider enn å henvise til det generelle nummeret, og der havner man i køen sammen med alle som henvender seg for andre spørsmål. Det syntes vi var altfor dårlig og kritikkverdig av Nav, og vi. FFOs Rettighetssenter og medlemsorganisasjoner får mange henvendelser fra fortvilte personer som lurer på hva de skal For FFO handler arbeidslinjen også om å få varig syke inn i arbeid FFO har nå mer enn 80 medlemsorganisasjoner. 2 andre organisasjoner fikk også medlemskap. Våre medlemmer kan derfor nå benytte seg av FFOs rettighetssenter. FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom

FFOs rettighetssenter LN

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) April 14 at 5:32 AM · FFOs Rettighetssenter er nå bemannet igjen etter å ha hatt en korona-stengt telefon en periode FFO Rettighetssenter Medisinskoppfølging Guidelines (Norsk tekst) Guidelines (Engelsk Tekst) Psykisk Helse Turner Syndrom (Genetikk) Turner Syndrom og Hjerte Foredrag fra kvinneklinikken Tannhels

Rettighetssenteret FFO - Råd og rettigheter - Foreningen

FFOs Rettighetssenter besvarer henvendelser på telefon 96 62 27 60 mandag, tirsdag og onsdager mellom kl. 10 - 14. I tillegg svar de på e-post sendt til rettighetssenteret@ffo.no. Tekst og foto: Anette Skomsøy, informasjonsrådgiver i FFO FFO Vestfold og Telemark. 121 likes. Charity Organizatio Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) fra Ankertorget, 100332312S2000002 - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO

Styremedlem | FFOs hovedstyre 2018 - 2020 | Om FFO | Hjem

Selv om FFO ikke har gått aktivt ut og markedsført sitt rettighetssenter kan det virke som at senteret har blitt enda bedre kjent i 2008. Mange offentlige etater og myndigheter er også kjent med tilbudet, og tar kon-takt for eksempel når de er usikre på tolking av ulike lover osv Vis Live Kroknes Bergs profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Live Kroknes har 7 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Live Kroknes' forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter 2 FFOs Rettighetssenter,Årsrapport (2011) SOLIDARITET INNFLYTELSE LIKESTILLING DELTAKELSE 2 Post- og besøksadresse: Mariboes gate 13,0183 Oslo. Telefon 815 56 940 WEB: www.ffo.no. E-post:info(&ffo.no. Bankgiro: 8380 08 64219. Organisasjonsnummer 970 954 40

FFO er svært skuffet over at statsråd Anniken Hauglie heller ikke i år imøtekommer kravet om etterregulering for 2016, og at det legges til grunn en lønnsvekst på 2,4 prosent. - Det betyr at uføre.. FFO viser til mottatt invitasjon om å avgi en høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementets Det overveiende antall henvendelser som FFOs Rettighetssenter mottar gjelder saker etter folketrygdloven. Rettighetssenteret er et rettshjelpstiltak spesielt rettet mot funksjonshemmede o

Rettighetssenter Morbus Addison Forening er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). FFO har et Rettighetssenter som alle uavhengig av medlemskap eller ei, kan kontakte. Her vil jurister svare på henvendelser og peke vei i rettighetsspørsmål. Fritt sykehusval FFOs rettighetssenter svarer på spørsmål rundt velferdsrettigheter (f.eks. kommunale helse- og omsorgstjenester), skole- og utdanning, NAV osv. Telefonen er stengt, men de svarer på meldinger. Følg med på temasiden til FFO for oppdatert informasjon om rettigheter og andre temaer som er relevante for personer med nedsatt funksjonsevne FFO har, på vegne av sivilt samfunn, en nøkkelrolle i denne prosessen. Vi søker nå etter en erfaren jurist til vårt rettighetsarbeid. Den som ansettes vil ha en særskilt rolle med å være faglig leder for vårt rettighetssenter og ha et særskilt ansvar for FFOs interessepolitiske arbeid innen rettighetsspørsmål, inkludert vår rolle knyttet til CRPD

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO Nordland, Bodø, Norway. 130 likes. Med 84 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for.. I 2017 behandlet FFOs rettighetssenter 1233 saker, nesten 200 flere saker enn året før. Økningen i antallet henvendelser viser at det er store utfordringer knyttet til praktisering av lovverket. -.. FFO og Rettighetssenteret «FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering

Reportasjebok av Christina Skreiberg | Interessepolitiske

informasjon i sine organisasjoner, samt til FFO Rettighetssenter. Saken settes opp til neste brukerutvalgsmøte. Sak 4: Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år hvor det fremgår at rammemidler for 2018 nå er brukt opp NAV brukerutvalg vil i egenskap av sin rolle ikke kunne gjøre noe med budsjettert ramme, d FFO mener det må legges vekt på forpliktelsene som følger av CRPD i eventuell videre oppfølging av utredningen. Vi viser i den forbindelse til Likestillings-og diskrimineringsombudets høringsuttalelse og slutter oss til deres synspunkter. Med vennlig hilsen Anne Therese Sortebekk Faglig leder av FFOs rettighetssenter FFOs Rettighetssenter mottar jevnlig henvendelser vedrørende pasientskadeerstatning, og har hatt en økning i slike henvendelser de siste årene. FFO er positive til at søksmålsfristen for å bringe saken inn for domstolene utvides fra fire til seks måneder Sommeråpningstider for FFOs Rettighetssenter: • 1. til 3. juli (mandag til onsdag) • 8. og 9. juli (mandag og tirsdag) • 15. til 18. juli (mandag til..

Autisme i dag nr 2 2015 by Autismeforeningen i Norge - Issuu

Pasientrettigheter v/Atle Larsen fra FFO Rettighetssenter. Introduksjon av digital Likepersonregistering via App v/Sissel Bærø Nyheim. Erfaringsutveksling/åpen dialog. Vi avslutter senest kl.21.00. Vennligst gi alle likepersonene i din lokalforening beskjed om samlingen til andre formål. På bakgrunn av dette mener FFO det er hensiktsmessig med tilsyn fra Fylkesmannen. At Fylkesmannen avdekket lovbrudd ved så å si alle tilsyn i 2013 er dessverre ikke overraskende og i samsvar med erfaringene fra FFOs Rettighetssenter. Lovbruddene knytter seg i hovedsak til formelle krav til enkeltvedtak

Pressebilder Lilly Ann Elvestad Lavloppløst | Media | Hjem

FFOs rettighetssenter - Rettigheter, støtteordninger og

FFO Innledning Dekning av reiseutgifter til og fra behandling og undersøkelse er en sentral pasientrettighet som er av stor betydning for de grupper som FFO representerer. Dette gjenspeiles i at FFO (bl.a. ved FFOs Rettighetssenter) jevnlig mottar henvendelser som gjelder retten til deknin Presentasjon av FFOs Rettighetssenter . FFO åpnet et landsdekkende rettighetssenter for funksjonshemmede og kroniske syke 14 februar 2000, og etter 8 måneders virksomhet ønsket senterets jurister å. presentere virksomheten for et tretti-talls tillitsvalgte fra FFOs organisasjoner og fylkesrepresentanter innen FFO -⁠ Mange har spørsmål om hva de gjør når de på grunn av funksjonshemming blir forsinket i studiet, sier Anne Therese Sortebekk, juridisk rådgiver ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) rettighetssenter. Senteret har behandlet 32 saker om høyere utdanning i 2009, det er en dobling fra i fjor og i forhold til tidligere år Velkommen til FFO's Rettighetssenter! Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom FFO har registrert hvilke hindringer som funksjonshemmede og kronisk syke møter knyttet til arbeidsliv og arbeidsdeltakelse, gjennom sitt rettighetssenter. Resultatet av datamaterialet er sammenfattet i en rapport som ble lansert 22.juni

Ny rapport: erfaringer med BPA | G | Forside

Ffo bedrifter gulesider

Fra: Anne Therese Sortebekk [mailto:anne.therese.sortebekk@ffo.no Sendt: mandag 30. oktober 2017 08.59 Til: Anne Marie Slettebø <anne.slettebo@jd.dep.no> Kopi: Berit Therese Larsen <berit.larsen@ffo.no>; Heidi Sørlie-Rogne <heidi.sorlie-rogne@ffo.no> Emne: Skriftlige innspill til høringsmøte 1.november om endringeri vergemålsloven mv. (taushetsplikt o Juridisk rådgiver på FFO`s Rettighetssenter. Er opptatt av, og arbeider mye med pasientrettigheter og helsepolitikk. Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Katrine Rutledal (nestleder Juridisk rådgiver på FFO`s Rettighetssenter og Jurist i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Rettighetsinformasjon til personer med ADHD, og til foreldre som har barn med ADHD. Det vil bli informert om Nav-ordninger som: Hjelpestønad, Grunnstønad, Arbeidsavklaringspenger og Uføretrygd Det betyr at foreldre får rett på omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager er stengt grunnet korona-epidemien, sier Atle Larsen, juridisk rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO) rettighetssenter FFO mener det å droppe NAV-ombudet vil ramme brukernes rettsikkerhet og er skuffet over vedtaket som kom med revidert nasjonalbudsjett. FFOs Rettighetssenter. Norsk Revmatikerforbund. Psoriasis- og eksemforbundet. Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer. Handikapnytt. Sosiale medier

Autisme i dag nr

FFOs rettighetssenter. Alle medlemmer i NRF kan kontakte juristene på FFOs rettighetssenteret på telefon 23 90 51 55. Det er gratis å ringe og få hjelp! Ta kontakt med juristene hos FFO dersom du har juridiske spørsmål innen helse og dine rettigheter. Det kan også spørre om rettigheter opp mot NAV, skole og arbeid. Nyttige lenker FFOs rettighetssenter. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter som kan bistå hørselshemmede som har rettighetsspørsmål. På rettighetssenteret sitter det jurister som kan svare på dine spørsmål og tjenesten er gratis. > Lenke: Les mer her FFO har hatt et sterkt fokus på å følge situasjonen tett. Vårt rettighetssenter har også hatt et særskilt fokus på å rådgi de enkeltpersoner som tar kontakt. Vi er nå i det stadiet der samfunnet forbereder seg på gjenåpning. Det er selvsagt gledelig,. FFOs rettighetssenter. Du kan komme i kontakt med Rettighetssenteret ved å sende de en e-post (bruk lenken nedenfor) eller ringe 23 90 Les me

 • Vollrath tönnies kündigung.
 • What can i do in ireland.
 • Apple tv 2017.
 • Pyramid spill.
 • Ard morgenmagazin mediathek.
 • Duplikasjon av sentrosom.
 • The curse of oak island season 5 episode 8.
 • Ihk bielefeld ausbildungsvertrag.
 • Et eller ett par.
 • 11 january wikipedia.
 • Redigeringsprogram video.
 • Blutlinie der elite.
 • Horndalsnuten.
 • Aachen sinfonieorchester.
 • Normal butikk norge.
 • Oslo city.
 • National geographic channel tv program.
 • Handelskammer hamburg zertifikat.
 • Zebra etiketter.
 • Sturmschäden halle saale 2017.
 • Reservert transaksjon hotell.
 • What to do in texas.
 • How many irish immigrated to america.
 • Hva er forbilder.
 • Finn.no kunst.
 • Haraløkka borettslag.
 • Christin beck t shirt kaufen.
 • Slam poetry norske talenter.
 • Jeep srt8 forum.
 • Tanzschule dlc vaihingen enz.
 • Feiertage würzburg.
 • Jack russell terrier vekt.
 • Kreuzberg bars.
 • The smiths debut album.
 • Når ivf ikke lykkes.
 • Skiløyper meråker.
 • Wohnung miete wallisellen.
 • Killingdalen skistugu.
 • Alder mc dekk.
 • Schmerzen im unterleib links.
 • Horoskop kärlek match.