Home

Kollet ku

Om NRF-kua. Karakteristikk hos NRF; NRF i Norge og verden; Historie; Historien om 10177 Braut; Visste du at... For pressen. Pressekontakter; Pressemeldinger - Geno; Geno kundesenter. Koronaviruset - råd til produsenter; Brunstkalender; Spørsmål og svar - seminfaktura fra Geno; Spørsmål eller tilbakemelding til Geno. NRF-kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig. Les mer. NRF i Norge og verden. 08 jan 2014. Storfebøndene i Norge har siden 1935 eid sin avlsorganisasjon og selv bestemt avlsmålet for Norsk Rødt Fe

Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius).. Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse.Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. En kolle er en ku som mangler horn (er kollet) Kolle, ku uten horn (rødkolle); hunndyr av hjort (hjortekolle). Jf. kollet.

Dersom en kollet ku blir inseminert med en kollet okse, vil denne kombinasjonen gi 75 prosent sjanse for at kalven blir kollet. Dette ut fra at disse dyrene mest sannsynlig kun er bærere av et hornet-gen. Alle avkom etter en homozygot kollet (KK) okse blir kollet Kollet, uten horn. Både blant storfe, sau og geit finnes individer som mangler horn. Denne egenskap er sannsynligvis oppstått ved mutasjon hos hornete typer og er arvelig med fullstendig, ufullstendig eller kjønnsbegrenset dominans I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet kollet (av koll) 1 som har form som en kolle (III) runde, kollete topper runde, kollete topper: runde, kollete topper ku: en kollete geit, ku en kollete geit, ku. 2 om dyr: uten horn, som er ei kolle (I) en kollete geit, ku en kollete geit, ku: en kollete geit, ku en kollete geit, ku.

404 - Gen

Kollet ku er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kollet ku i ordboka Kollet ku. March 14, 2017 March 14, 2017 Svein. Dette er fordi kollethet dominerer over hornanlegg, slik at dersom det er minst ett gen for kollethet til stede, vil dyret være kollet. Fordi frekvensen av kollet-gener er mye lavere enn for hornet-gener, er det svært få dyr i populasjonen som er homozygot kollet (KK) Kollet ku/okse UTEN gen for horn: K: KK - kolla: Kh - kolla: K: KK - kolla: Kh - kolla . Avlstiltak for å redusere forekomsten av horn. Det er nå avdekket at forholdsvis mange seminokser bærer gen for horn. Dette gjør at strategien framover blir å sørge for at ingen okser av østlandsk rødkolle som bærer gen for horn blir tatt inn til. • En kollet variant på tur inn de par siste årene men lite utbredt. • Slaktevekt ku: 349 kilo (Fett 3) • Den tunge rasen med minst kalvingsvansker. • En rase som er «kraftforkrevende». • Et veldig flokkinstinkt som gjør at dyrene må preges godt. Håndtering av enkeltdyr er derfor ofte krevende Kollet Hornet Egenskaper sæd. Kjønnsseparert sæd SpermVital Drektighetslengde far til ku. Alle / Ingen. Dødfødsler far til kalv. Dødfødsler far til ku. Alle / Ingen. Jur. Jurdybde. Speneplassering foran. Speneplassering bak. Ekstraspener. Jurbalanse

Hvis ei ku har hatt tre laktasjoner, og det er gjort gjentatte observasjoner på kua sin avdrått i hver laktasjon, må det korrigeres for miljøeffekter som har påvirket de gjentatte observasjonene. Hadde dette vært ei ku som ble trespent i første laktasjon,. Kollet Farge: Svart Oppdretter: Wenche S. og Ommund Tondnem 4072 Randaberg Beta kasein: A2/A2 Kappa kasein: BA Kommentar: Antall omløp, kyr 114 Ant. dager kalving - 1.ins. 106. Kollet Farge: Rød/Hvit Oppdretter: Svanhild og Reidar Steindal 5939 Sletta Beta kasein: A1/A2 Kappa kasein: AA Kommentar: Antall omløp, kyr 98 Ant. dager kalving - 1.ins. 103. Kollet Farge: Rød/Hvit Oppdretter: Merete Myromslien og Kurt Lone 6967 Hellevik I Fjaler Beta kasein: A2/A2 Kappa kasein: AA Kommentar: Har produsert SpermVitalsæd. Dødfødsler far til ku 108 Jurhelse 96.

Om NRF-kua - Gen

 1. Kollet Farge: Rød/Hvit Oppdretter: Liv Oddrun Maurstad og Andre Husom 2690 Skjåk Beta kasein: A2/A2 Kappa kasein: AA. Kjøp Skriv ut Legg til liste Egenskaper; Slektskap; Eksportland; Egenskap. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120 Antall omløp, kyr 110.
 2. dre enn for ei gjennomsnittlig NRF-ku. På slutten av 1800-tallet var rasen av de tyngste av de gamle kurasene i Norge. Gjennomsnittlig årsavdrått for 2002 var på 3630 kg. Dette er cirka halvparten av avdråtten til ei NRF-ku
 3. Ei kolle er i utgangspunktet en ku uten horn, men brukes også om enkelte fargevarianter hos kveg.Ordet brukes også om hunnen hos hjort og elg, ei elgkolle, som ikke utvikler gevir slik som hannen. Uttrykket skriver seg fra adjektivet «kollet», som beskriver noe som er ubevokst eller nakent (jamfør koll

Storfe - Wikipedi

Islandsk ku er mest i slekt med den norske rasen sidet trønder- og nordlandsfe. I dag finnes det cirka 75 000 dyr av rasen på Island, hvor av 26 000 er melkekyr. Rasen er kollet, med stor variasjon i farger og fargemønstre. Gjennomsnittlig vekt for voksne kyr er 430 kg og 600 kg for voksne okser Kolltveit skule ligg på Sotra, i Øygarden kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie Original works of art from the heart of a rocker! Sign in to like videos, comment, and subscribe Østlandsk rødkolle, norsk storferase som stammer fra flatbygdene på Østlandet, med Akershus og Østfold som sentralområder. Rasen er rød og kollet, men små hvite avtegn forekom, særlig på hodet. Ble ansett som en storvokst og produktiv rase i forhold til de andre gamle storferasene og var utbredt over hele Østlandet frem til rundt 1950 • Alle avkom 100% kollet (hornløse, også i krysning) • Angus er godkjent brukt på NRF kviger • Øk marmoreringen i din besetning, kryss inn Angus. Angus landskapspleieren! • Moderat vekt på ferdig utvokste dyr: 550-650kg på ku • Ingen problemer med ulendt terreng • Mindre tråkkskader sammenlignet med andre rase

(08.06.20) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norg •Slaktevekt ku 310 kilo (Fett 4-) •Både hornede og kollete varianter finnes. Meget utbredt som kollet, men ikke nødvendigvis homozygot. •Minimum vekt ved 15 måneders alder for bedekning: 375 kilo. •Generelt gode bein og klauver. •En rase som er utsatt for en del livmorframfall. 02.12.2015 2 Ny Eliteokse Aberdeen Angus Totalindeks 112 74060 Junior av Nordstu Hornanlegg Kollet Født 13.01.2014 Dosepris 335 Hos Ståle Westby, Stavsjø God på fødselsforløp kvige og ku, og gir kalver som er lettere enn rasesnittet. God på tilvekst og slakt, men noe svak for fett på slakteskrotten. Gir middels moregenskaper Alle Synonymer og løsninger for Kollet i Kryssord løsninger og Synonym. Løsningen på dette kryssordet er 7 bokstaver langt og begynner med brevet Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Send en mail eller ring oss på 95 51 84 00, eller send en mail til Morten Ueland, morten.ueland@nortura.no ( permisjon 15 april - 15 august) eller Ingeborg Ruud Olsen ingeborg.ruud-olsen@nortura.no Vikar Jenny Aske, tlf: 95 51 84 00. jenny.aske@nortura.n

12/04/11 Ingen 0061 Ku/Kvige Kollet 04321238/0603 57275 39 301 428 04/03/10 Ingen 0026 Ku/Kvige Kollet 04321238/0603 57275 29 18/04/09 Ingen 0019 Okse Kollet 05221010/0002 57 361 586 31/05/08 Vet ikke 0014 Okse Kollet 17028076/0506 73030 Valiant av Solnes 47 644 07/05/07 Vet ikke 0004 Ku/Kvige Kollet 16018173/0589 54718 49 Drektighetskontrol

Storfe er husdyr som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt.Avkommet kalles kalv (oksekalv eller kukalv) fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving Vi lanserer nå kjønnsseparert semin! 73133 Nixon PP av Ødegården Homozygot kollet Simmental-okse med gode tall for både fødsel, pro- duksjon og moregenskaper. Oksen vil kunne gi gode mordyr av moderat størrelse og godt eksteriør. 70195 Milo av Langmo Kollet Charolais-okse, med god tilvekst og slakteklasse, og som gir middels store kalver med bra fødsels- forløp Hornstatus: Kollet Farge: Rød/Hvit Født: 1.1.2011 Oppdretter: Finn Arne Askje, Høydalsmo. Kommentar: Gir kalver med lav fødselsvekt og lett fødselsforløp både på kvige og ku. Særdeles god på moregenskaper, både på kalvingsevne og evnen til å gi mye mjølk til kalven. Knapt middels på produksjo for kollet i dobbel dose. Nye kuindeksar og avlsverdiar for ku Etter denne avkomsgranskinga vil det verta rekna ut mjølkeindeksar for kyr og kviger basert på resultat frå dyremodellen for mjølkeeigen-skapar. Det har vore omtala i Bu-skap nr 2 i 2005. Det kjem og ein in-deks for kyrne for proteinprosent, noko som vert eit godt hjelpemidde Ny Eliteokse Aberdeen Angus Totalindeks 119 74061 Jens av Grani Hornanlegg Kollet Født 21.01.2014 Dosepris 335 Hos Harald Dahl, Holter Gode tall for fødselsforløp direkte på ku. Avler god tilvekst og høy slaktevekt. Avler gode moregenskaper, særlig døtrenes melkeevne. Egen marmoreringsprosent 3,5 %

Eliteokse Aberdeen Angus Totalindeks 120 74028 Emil av Lillebakken Hornanlegg Kollet Født 02.01.2009 Dosepris 335 Hos Jan Håvard Refsethås, Haltdalen Særdeles god på både tilvekst og slakteegenskaper. Gir døtre med god kalveavdrått og kalvingsevne. Gir litt tunge kalvevekter direkte og bør kun brukes på ku. Egen marmoreringsprosent 2,90% Avls- og seminorganisasjonen Geno eies og drives av norske storfebønder. Organisasjonen, som har 270 ansatte over hele landet, hadde vel 17 000 medlemmer i 2004. Forretningsidé For å styrke medlemmenes konkurransekraft skal Geno utvikle og levere genetisk materiale og husdyrfaglige produkter til norske og internasjonale kunder

(av I kolle) rød, kollet ku, særlig av feslag som tidligere var vanlig på flatbygdene på Østlandet rød, kollet ku, særlig av feslag som tidligere var vanlig på flatbygdene på Østlandet Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 31769 OKS PP av Steinvik er en homozygot kollet okse som har fått et rangtall på 101 i testen. Han er god på muskeldybde med 8,86 centimeter og 106 i rangtall. For de andre egenskapene i testen ligger han på mellom 100 og 102 i rangtall

kolle - ku - Store norske leksiko

Ungokse Simmental 73132 Nurk av Sandbuløkken Hornanlegg Kollet Dosepris 260 Tall fra fenotypetest Født 27.01.2018 Hos Stian Sandbuløkken, Sør-Fron Rangtall, totalt 116 Rangtall tilvekst 104 Avstamning Far CAN 802872 Rangtall grovfôropptak 88 PHS BANK ROLL 345B Rangtall fôrutnytting 120 Farfar CAN 764250 Rangtall ryggmuskel 110 SIBELLE DIRTY HARRY 25Z Rangtall marmorering 114 Morfar NOR. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. En kolle er en ku som mangler horn (er kollet). Jeg vet ikke hva ei ku veier , men går ut ifra at det er flere hundre kg. Hvis du er usikker på hvor mye , veier litt mer enn du tror kua spiser på en dag, . Grunnlaget for beregningene er ei ku på 5kg Østlandsk rødkolle er kollet og uten hornanlegg.Den vakre, brune kurasen var vanlig i Norge før NRF-kuene kom, som er avlet til å lage mer melk. Det finnes i dag også mange NRF-kyr og kalver som er kollet

Storfe - Wikipedia

Hornstatus - geno.n

Mora er ei yngre ku født i 2014, med en totalindeks på 103. Etter avstamming, test og avlsverdier skal Mad Man fødselsindeks være på gjennomsnittet, han er god på produksjon og forventes å få middels moregenskaper. Avlsverdier viser følgende: Fødselsvekt 94, fødselsforløp kvige 97 og ku 108 Kollet er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp kollet i ordboka Paulo Ricardo Kollet; 43 videos; 2 views; Updated today; Play all Share. Loading... Save. Sign in to YouTube. Saiba Diferenciar Os Tipos de LNB KU - Faixa Larga - Universal - Carona - LNB. Kua melker i sin 10. laktasjon og har en livstidsproduksjon på 105 tonn. Gjennomsnitt for de siste fem årene er 12 100 kg melk, med 3,8 i fettprosent og 3,3 i proteinprosent. Kua fikk sin første kalv ved 22,6 måneders alder, og gjennomsnittlig kalvingsintervall ligger på 11,7 måneder. Gjennomsnitt celletall for alle laktasjoner er 32 000

Denne ukens ku er 434 Nora. Hun er ei ung ku som har hatt bare 1 kalv. Nora er født 4. februar i 2011. Sin første og hittil eneste kalv fikk hun den 2. mars i år, en fin liten kukalv. Nora er ei veldig snill ku, og setter stor pris på å få besøk på beitet. Da kommer hun og vil ha kos 12017 Kvelprud er en av de to oksene som er homozygot kollet. Oksene som gruppe gir døtre som er generelt sterke på egenskapene melkeproduksjon, fruktbarhet (hvor lett kua blir drektig. Østlandsk rødkolle var den dominerende rasen i sentrale strøk av Østlandet fram til den etter hvert ble utkonkurrert av NRF. Østlandsk rødkolle ble sammensluttet med NRF i 1961 som et av de første lagene. Bare noen svært få bønder på Østlandet har holdt på det gamle lokale feet og rasen var nede i ca. 10 kyr på slutten av 80-tallet Dølafe er både hornet og kollet, med hovedvekt på horna dyr. Etter gammel rasestandard er halvmåneformede horn mest rasetypisk, uten at dette er et krav. Dølafe er en kombinasjonsrase, selv om en del av dyra er spedbygd. Levendevekta bør ikke være over 500 kg for ei viksen ku. Kroppen skal være lang med en velformet smekker hals

Okse detaljside | Oksekatalogen

Kukontrollen er grunnlaget for styring, planlegging og kvalitetssikring av mjølkeproduksjonen i Norge. Navet i Kukontrollen er Storfedatabasen. Husdyrkontrollen er avdelingen i TINE som er ansvarlig for Storfedatabasens ve og vel. Vi i Husdyrkontrollen er i gang med et stort prosjekt, der vi flytter Storfedatabasen fra en teknisk plattform til en annen: Fra et eldre, lit Fariytale book from the nordic region Fra mitt distrikt finnes følgende i ei skifteregistrering fra østre Hamar i Gyland sogn (Flekkefjord i Vest-Agder) i 1871: En hvid kollet ko (14 spd), en sortsidet hornet ko (12 spd,) en sortsidet hornet ko (12 spd), En rødflekket hornet ko (10 spd), En Oxe (9 spd), en sort kalv med hvidt hoved (3 spd 2 ort 12 sk), en rødflekket kalv (2 spd 2 ort 12 sk), en rød kalv (1 spd) https://www. Denne ukens ku er 409 Lilly. Hun er ei ku som knapt utmerker seg i noen retning. Mer av typen trofast sliter, hun melker helt ordinære mengder melk. Hun er heller ikke spesielt kosete og selskapelig anlagt. Men hun er rolig og grei å ha med å gjøre. Lilly er født 29/6 - 2009, og er datter av 10727 For eksempel kan noen egenskaper ved utseendet - som horn/kollet hos kyr - ha høy arvbarhet, mens motstandsevnen mot sjukdom gjerne er mer påvirket av miljø enn av arv, slik at denne egenskapen har lav arvbarhet. For egenskaper knyttet til ytelse, som mjølkeproduksjon eller tilvekst, ligger arvbarheten mellom høy og lav. Registrerin

kollet - Store norske leksiko

Fenja og Menja: Hellig Olav og kuer i Lyngdal

Bokmålsordboka Nynorskordbok

En stamme som ble foredla på Jønsberg landbruksskole i 1880-åra hadde denne uniformen som mal. Dølafeet ble regnet for å være det tyngste feet i landet rundt århundreskiftet med ca. 350 kg levendevekt. Ei dølaku i dag veier ca. 500 kg, mens ei NRF-ku veier 550 kg i gjennomsnitt Namn som sluttar på -ros viser til at kua er rosete, dvs har mønster i raudt/svart og kvitt. Mange andre namn spelar på farge, mønster og eigenskapar, som Bleikros (ei lys ku med kvite teikningar), Svartsi (ei ku i svart og kvitt med dominerande svart på dei store sideflatene, Dropla (småmønstra raud/svart og kvit - men kan også antyde at kua er plaga med mjølkelekkasje) NRF-oksen 11955 Skadsem fra oppdretter Skadsem Ku, 4354 Voll. Pressemelding - 08 mars 2019 12:00. jureksteriør og lynne. Det er kun fire av oksene som er kollet (født uten hornanlegg) De 23 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra ni ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med syv okser, Rogaland med fem..

Synonym til KOLLET KU i kryssord - Kryssordbok

P står for «polled» som er engelsk for kollet. Dyr som er heterozygot kollet får en P i navnet, og dyr som er homozygot kollet (og dermed kun får kollete avkom) markeres med PP. Det er ei stor utfordring for både Tine og Nortura at alt for få kyr kalver på etterjulsvinter og vår 10798 Vangen er en kollet. Andelen kollete NRF-kyr er stigende, og det er et mål å gjøre NRF til en kollet rase, ifølge Genos nettsider. I tillegg til å kunne gi avkom uten horn, byr oksen Vangens sæd på muligheter for at døtrene kan få fine jur og god fruktbarhet Ku er bra for Norsk landbruk (GC7XGH6) was created by GeoCacheLauget on 9/9/2018. It's a Other size geocache, with difficulty of 2.5, terrain of 3.5. It's located in Møre og Romsdal, Norway. Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius) Den er homozygot kollet, noe som vil si at alle avkom blir født uten hornanlegg. samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette

Kollet ku - Omsorg for dy

Vilt og vakkert: desember 2009

Horn i østlandsk rødkolle - Nibi

Rasen har stor variasjonsbredde når det gjelder farge, fargekombinasjoner og fargemønster. Geitene kan ha kort eller langt ragg, være kollet eller hornet og ha mye eller lite botnull (kasjmirull). Bygningstrekk kan også variere mye. En gjennomsnittlig melkegeit veier rundt 50 kg. Hun produserer i gjennomsnitt 700 liter melk årlig Kua forlater flokken når hun skal kalve. Dei kan kanskje sjå litt måpande, klønete og dumme ut. Men kyr er ålreite dyr, som du absolutt bør lære meir om! Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. En kolle er en ku som mangler horn (er kollet). Bufret Lignende Fakta om okser og kuer

Behov for synonymer til BAKKENE for å løse et kryssord? Bakkene har 214 treff. Vi har også synonym til lendet Odd Vangen Har vært fagkonsulent for følgende artikler: AAT-systemet. aberdeen angus-f Melkerampen var midtpunkt og møtested i grenda Det er ikke lett å finne fram til Bjørkhaugen i dag. Det hjelper ikke med GPS i bilen, for stedet finnes ikke en gang på kartet. Skulle du likevel komme dit er det heller ikke stort å se, bare rester av en melkerampe og et rustent postkassestativ omgit Denne ukens ku, 414 Johanne, er født 19. november i 2009. hun har fått to kalver, begge kukalver. Begge gangene har hun kalva i romjula, henholdsvis 3. og 5. juledag. Det kommer nok ikke til å skje med neste kalving. Hun har termin 20. januar denne gangen, så da blir det forhåpentligvis ikke kalv

Geno oksekatalogen Oksekataloge

Oversettelse av kolle til svensk i bokmål-svensk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Ku/kvige søket kan filtreres ytterligere i søkefeltet til venstre i bildet. Legg for eksempel inn rase, kategori eller fødselsår. Det anbefales å legge på kriterer for både ku/kviger og okser slik at du får redusert utvalget du har i rapporten, både av hensyn til tiden det tar å åpne rapporten, lesbarhet og utskrift Kuene våre er av rasen Belted Galloway, en hardfør kjøttrase fra syd i Skottland. Rasen er kortbeint & kompakt, kollet, ekstremt hardfør, rolig og lett å håndtere. Den er ypperlig egnet til ekstensiv kjøttproduksjon og passer også bra i økologisk drift. Kjøttkvaliteten er i samme klasse som Aberdeen Angus og Skotsk Høylandsfe. Vi har i dag e Geno vil på sin side ha kyr som er kollet, altså som mangler horn. I NRF opptrer begge egenskapene helt naturlig, men kyr som er kollet slipper den smertefulle prosessen med å bli avhornet. Det er altså nettopp høyere dyrevelferd og mer bærekraftig husdyrhold Norsvin og Geno vil bruke avlsteknologien til

STN-kua er finlemmet, godlynt og kjent for å ta seg lett fram i terrenget. Dyra er tidlig kjønnsmodne og kyrne viser god brunst. Produksjonen på første kalven er som regel moderat, men øker med alderen. Gjennomsnittlig årsavdrått på kyr registrert i Husdyrkontrollen er i underkant av 4000 kg Ku * 107 365 * 108 Slakteklasse 96 Døtres evne til å avvenne tunge kalver 0 * 102 Fettgruppe 92 Totalindeks Testvinner på Staur med høy tilvekst og et herlig eksteriør som ga 9 i helhet. Meget sterkt testresultat på grovfôropptak, men også bra på fôrutnyttelse og ryggmuskeldybde. Forventes å gi gode produksjonsegenskaper Behov for synonymer til VELTET for å løse et kryssord? Veltet har 265 treff. Vi har også synonym til svang Eksempel: Arbeiderpartiets hovedtaler i formiddagens debatt, Kirsti Kolle Grøndahl, rettet hard kritikk mot Regjeringens grunnskolemelding. De fire vognene la seg pent inn mot en kolle ved Roppemoen litt vest for Gulsvik stasjon ved Krøderen.; De kuperte omgivelsene domineres av en kolle som skråner nedover mot den ene siden i langsomme byks lik ringer i vannet Bohuskulla er en tradisjonell, svensk kurase med utspring i Bohuslän og Dalsland.Rasen defineres som såkalt allmogeko, sammen med rasene Ringamålako og Väneko.Det betyr at den anses som å stamme fra det opprinnelige feet i Sverige. Genetiske undersøkelse har slått fast at rasen er en variant av svensk fjellku.Da det organiserte bevaringsarbeidet ble satt i gang i 1993, fantes det bare.

 • Sykehuset østfold.
 • Watch norwegian movies online free.
 • Hva heter hesten til pippi langstrømpe.
 • Stillasutleie oslo.
 • Souleye.
 • Oppdrettsutstyr til salgs.
 • Couscous für eine person menge.
 • Rittermahl duisburg.
 • Pedagogisk virksomhet definisjon.
 • Tunnel stengt ålesund.
 • Danse classique 13 ans.
 • Grüne woche 2017 hallenplan.
 • Tigerøye smykke.
 • Jahrzehnt kreuzworträtsel.
 • Skk köpa hund golden retriever.
 • Lekekassaaparat.
 • Radio hamburg eins.
 • Barbermaskin sensitiv hud.
 • Sammüller neumarkt öffnungszeiten.
 • Norsk treskrue.
 • Glasslim biltema.
 • Buxtehude bildergalerie.
 • Partner computer group strafbarer nötigung.
 • Lærernorm udir.
 • Golf le.
 • 12 ukers treningsprogram styrke.
 • Pilz lunge therapie.
 • Hvordan bli kvitt snorking.
 • Dekorstein nille.
 • Addison lee jobs.
 • Norsk i sverige.
 • Symptomer på defekt bilbatteri.
 • Natur og fritid åpningstider.
 • Natalia dyer hannah montana the movie.
 • Innehåll i fonder.
 • Gram positive coccus bacteria.
 • Informasjonsplassene kryssord.
 • Patogene bakterier.
 • Iamsterdam city card price.
 • Ikea oppvaskmaskin lekker.
 • Kirsten vangsness net worth.