Home

A melding frister 2021

Informasjon om frister og attester, gratis kurs, regnskap og kassasystemer. Hjelp til deg som er ny som næringsdrivende eller vil endre eller avslutte bedrift. Skattetrekk, skattekort, arbeidsgiveravgift og A-melding. Arbeidsgiver forside. Skattetrekk, skattekort, arbeidsgiveravgift og A-melding. Skattekort og skattetrekk Få kontroll på regnskapet med en oversikt over frister for regnskap som skal sendes til skattemyndighetene. Vi forklarer deg MVA-frister, A-meldingsfrister og mye mer. Disse fristene må du huske på i 2020 Når skal du sende inn a-melding. Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av året er høyere enn 1 000 kroner skal du sende a-melding. A-meldingen leveres elektronisk den 5. i hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger. Les mer om regjeringens tiltakspakker og hvilke endringer Skatteetaten gjør. For mva berøres innbetalingsfrist, tvangsmulkt og satser Viktige frister for a-melding 2017; Viktige frister for a-melding 2017 Oppdatert: 12.01.2018 12:30 Stig Flesland Det nærmer seg nytt år - og nye frister. Her er oversikten over tidsfristene du har å forholde deg til når det gjelder levering av a-meldingen

På grunn av korona-situasjonen kan det vere endringar på fristar, sanksjonar eller andre praktiske forordningar. Les meir om regjeringas tiltakspakkar og endringar som Skatteetaten gjer. For A-ordninga råkar dette tvangsmulkt, arbeidsgjevaravgift og finansskatt.. Frå januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for verksemd/undereining når du sender a-melding med. Frister for betaling: 1. termin - 15. mars 2. termin - 15. mai 3. termin - 15. juli 4. termin - 15. september 5. termin - 15. november 6. termin - 15. januar. Faller fristen på en helg eller helligdag er det første hverdag etter fristen som gjelder. Grunnla A-melding - innsending fra system (A02) For virksomheter med lønnssystem. Har du eller din regnskapsfører et system som er fullt integrert med Altinn, sendes a-melding fra systemet. Har du et system som er delvis integrert med Altinn, kan du bruke denne tjenesten A-ordningen trådte i kraft 1. januar 2015. Hensikten var å forenkle og samordne arbeidsgivers rapportering ved å gå fra fem skjemaer til én a-melding. Hvilke opplysninger kommer i a-ordningen. Arbeidsgiver oppgir inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk til sine ansatte, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt til virksomheten Fristen for å levere a-melding for desember 2018 er mandag 7. januar 2019. Påminnelse sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar

På grunn av korona-situasjonen kan det være endringer på frister, sanksjoner eller andre praktiske forordninger. Les mer om regjeringens tiltakspakker og hvilke endringer Skatteetaten gjør. For A-ordningen berøres tvangsmulkt, arbeidsgiveravgift og finansskatt.. Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med. Flere frister for deg som har ansatte Hvis du har ansatte må du betale skatt og arbeidsgiveravgift på lønn før den 15. annenhver måned, og levere a-melding den 5. hver måned med informasjon om lønn, skatt og arbeidsgiveravgift for måneden før

Datoer 2019 Frister i 2019: (beregnet) Januar: 07.01 - Frist for innsending av A-melding (Desember) 15.01 - Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 20.01 - Frist for levering av tredjepartsopplysninyger Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn 31.01 - Frist for levering av tredjepartsopplysninyger Fagforeningskontingent 31.01 - Frist. Frister årsoppgjøret - skattemelding og næringsrapport. Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktig til Norge skal levere skattemelding og næringsrapport. Frist for å levere skattemelding med vedlegg er 31. mai 2020 Viktige frister 2019. Januar: 7: A-melding desember: 15: Utleggstrekk: 15: Betalingsfrist arbgivavg og skattetrekk: 20: Frist for levering av ulike tredjepartsopplysninger: 31: Frist for levering av ulike tredjepartsopplysninger: 31: Frist for levering av aksjonærregisteroppgaven

Dette er standard frister. Jeg har uthevet de jeg tror er mest aktuelle for en liten virksomhet. Skatteetaten - Skattekalender for næringsdrivende 2018. Januar 2018. 05 JAN A-melding for desember 15 JAN A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) - frist for betalin Ny veiledningstekst om frister er inntatt i den samlede veilederen som finnes her. 1 Generelt om frister En viktig del ved planleggingen og gjennomføringen av en anskaffelse er fastsettelsen av frister. Ved fastsettelsen må oppdragsgiveren ta h.. Kontohjelp gjør regnskapet enkelt. Raske svar og veiledninger på 2500+ emner innen bokføring, mva, lønn, satser og frister Korona - konsekvenser for frister, Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april og 5. mai. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen

A-meldingen - Skatteetate

Frister. 7. januar: frist for å sende A-melding på desember; 15. januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6; 1. februar: frist for å sende lønnsoppgave til de ansatte; Aktuelle brukertips. Årsavslutningsveiledningen kan bestilles her om du ønsker den. Generelle brukertips på årsavslutning finner du her Lønn A-melding: Betaling og frister Kundeservice 06. juni 2019 kl. 06.50; Oppdatert; Informasjon fra Altinn: Betaling og rapporteringsfrister. A-meldingen skal rapporteres etter kontantprinsippet. Frist for innlevering av A-meldingen er den 5. i hver. Viktige frister i 2020. Full oversikt over viktige datoer for regnskap, skatt, mva, lønn og kommunal sektor. Frist for innsending av a-melding: Kommunen kontrollerer at rapporterte data SSB for 2018 er korrekte. Oppdages feil, må disse rettes opp,.

Frister for Regnskap: Regnskapsdatoer & MVA-terminer Agera

Altinn - Rapportering og betaling av mv

Her finner dere viktige frister gjennom hele året. 2020. Januar. 6. - frist for innsending av a-melding for desember. 15.- betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 6.termin forrige å Hovedside regnskap. Frister eksternt - periodeavslutning 2020 (1) Merk: I forbindelse med periodelukking vil Maconomy være stengt for brukere den dagen det kjøres prosjektfaktura avregning. Det vil komme melding i kanalen Boa - Prosjektprosessen og Maconomy når Maconomy er tilgjengelig igjen

Video: Viktige frister for a-melding 2017 Skattebetalerforeninge

Hei , jeg har brukt e-Accounting lønnsystem i hele 2016. Har ikke rapportert inn noe reising i a-melding siden jeg håpet at systemet etterhvert ville få nok lønnsarter. Det har det dessverre ikke fått og jeg har nå behov for å rapportere inn korrekt dager og beløp på nattillegg og privat overnatting.. Mva, aga, forskudds-trekk,terminoppgaver,årsregnskap,næringsdrivende,frister,aksjeselskap,likningspapirer,årsoppgjør,skat Frister for årsavslutning 2019. Årsavslutning regnskap. Årsavslutning lønn. Frister for lønn og regnskap. Her finner du de neste fristene for lønns- og regnskaundene våre. Trykk på Vis flere for å se flere frister. Filtrer etter kategori. Regnskap. Lønn. Kjøreplan lønn: HOVEDLØNN 12. juni

Altinn - A-melding - direkte registrering i Altin

Arbeidsgiver skal beregne og rapportere arbeidsgiveravgift etter vanlige satser og frister. Dersom a-melding for mars er sendt, skal du heller ikke gjøre noen endringer med denne. Finansskatt utsatt . Fristen for innbetaling av finansskatt av lønnskostnadene for 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020 Frister. Hvor lenge før enn hendelse kan vi rapportere inn, for eksempel ved ferie? Hvor langt tilbake i tid kan vi sende inn a-melding? Svar: Det kan rapporteres (fortrinnsvis arbeidsforhold) på forhånd, men ikke lengre enn to måneder frem i tid Med regnskapsprogrammet Visma eAccounting er det enkelt å sende inn A-melding. A-ordingen gjør det enkelere for arbeidsgivere enn tidligere å rapportere opplysninger til myndighetene. Der det tidligere var fem ulike skjemaer, tre etater og en rekke ulike frister å forholde seg til er det nå bare ett skjema, en kanal og en tidsfrist for alle skjemaer som gjelder

Juni 2018. For å unngå renter på eventuell restskatt bør denne betales før 31.mai 2018. Selvstendig næringsdrivende har en rekke frister for mva-melding, skattekort med mer. På Skatteetatens hjemmeside kan du finne et uttømmende oversikt for fristene. Kilder: Visma blog Momsregler og frister. Moms eller merverdiavgift er noe mange som starter bedrifter har spørsmål om. Helt enkelt forklart er moms en avgift på omsetning av varer og tjenester din bedrift krever inn fra kundene på vegne av staten. Merverdiavgiftsplikt Nullstille A-melding. Når du nullstiller en A-melding sletter du det du har sendt inn. Velg rapporteringsåret og rapporteringsmåneden du skal slette en A-melding på. Huk av for Nullstille A-melding og velg A-meldingen som skal nullstilles. Trykk eksport. Eksempler. Betalt for lite eller for mye lønn på en ansatt (korrigering av lønn) Vi har utarbeidet en oversikt over de fleste a-meldingsnumrene i Visma Lønn. I Visma Lønn er inntektskombinasjonene som skal identifisere de ulike ytelsene i a-meldingen spesifisert med et a-meldingsnummer. For at du lettere skal vite hvilke a-meldingsnummer du skal bruke på lønnsartene har vi utar..

Ikke utsatte frister for innrapportering av skattemelding mva og a-melding. Det er ikke endringer i fristene for innrapportering av skattemelding mva eller a-meldingen. Det er imidlertid innført en midlertidig stans i ordningen med tvangsmulkt Her er en oversikt over de viktigste avtalepunktene og fristene i sykefraværsoppfølgingen. 4 uker. Senest innen 4 uker skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra i tilfeller hvor det er åpenbart unødvendig.. 7 uker. Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt sykmeldt til et dialogmøte, med mindre det er åpenbart.

Har du rapportert a-melding fra både Tripletex og via Direkte registrering i Altinn/A01 a-melding? Det vil da bli registrert to (eller flere) arbeidsforhold på den ansatte. Man kan rapportere inn flere arbeidsforhold på en ansatt i en periode, og dette vil ikke gi noen avvik i inneværende periode, men det vil da forventes at alle de samme arbeidsforholdene blir rapportert inn også i. Utstillingene i Kristiansand, Bergen, Ålesund, Sandefjord og Tromsø er avlyst med bakgrunn i smittebegrensningstiltakene ved koronapandemien. NKK Trondheim kjøres tilpasset smittevernreglene. Påmelding er åpnet 14. mai. For årets resterende utstillinger vil vi søke å lage tilpassede arrangement i henhold til smittevernreglene Nettopp startet AS? Overholder du ikke fristene for rapportering og innbetaling kan du havne i klem med det offentlige. Her er datoene du bør notere deg. Alle aksjeselskap har faktisk regnskapsplikt, det vil si at du må føre regnskap etter bokføringsloven og levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene. I tillegg må du levere en skattemelding for aksjeselskapet, [ Pakker: frist mellom 16. og 20. desember. Pakker vil følge våre normale fremsendingstider, men kan bruke lenger tid i høysesongen. Bedriftspakke og På døren: +1 dag fra 10. desembe

Altinn - Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgif

Viktige frister i 2018. Vi har ikke tatt hensyn til frister som faller på en helge- eller helligdag, (kontantprinsippet). Husk at du må sende inn a-melding hver måned du har ansatte, uavhengig om det er betalt ut lønn eller ikke. De fleste regnskapsprogram kan sende inn a-meldingen direkte til Altinn I denne kalenderen har vi satt opp frister som er viktige for deg som har ansvar eller oppgaver knyttet til lønn, bokføring, rapportering, årsregnskap med mer. I kalenderen finner du også innrapporteringsdatoer for a-meldingen

For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2018 gjelder 2018-satser. 9) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. 10) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. 11) Tidligere sektoravgift som er omgjort til særavgift fra 2018. Kilde: Finansdepartementet Frister i årsoppgjøret I forbindelse med avleggelse av regnskap og ligningspapir, er det en rekke frister å forholde seg til. Her kommer en kort oversikt over enkelte av disse: Frist for avleggelse av ligningspapirer: Hovedfristen for å levere inn Skattemelding (tidligere Selvangivelsen) for selskap og næringsdrivende er 31. mai 2017 R-8/2018 18/4062 08.11.2018 Statsregnskapet for 2018 - Årsavslutning og frister for innrapportering 1. INNLEDNING Dette rundskrivet omhandler frister, kontroll og krav til rapportering av bevilgningsregnskap og kapitalregnskap til statsregnskapet for regnskapsåret 2018(1). Innholdet er i hovedsa Frister for e-bilag: Systemet stenger kl. 15.00 på oppgitt dato og åpner igjen 3 arbeidsdager senere. Frister for reise- og utgiftsrefusjoner: Helelektroniske bilag og krav må være ferdig anvist i HR-portalen innen Frist ved Seksjon for lønn. Alle papirbilag må være mottatt innen Frist ved Seksjon for lønn Frister for registrering i Foretaksregisteret innen nyttår 20. oktober og 12. desember er de sentrale datoene i 2017. 13.09.17. Skrevet av Regnskap Norge . Del Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være sendt Foretaksregisteret innen 20. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes.

Altinn - A-melding - alle skjem

 1. Moms frister 2018. Kvartals Moms. Okt Kvt.2017 skal være afregnet d.01. marts 2018 Jan Kvt.2018 skal være afregnet d.1. juni 2018 Apr Kvt.2018 skal være afregnet d.3. september 2018
 2. Frister 2019 - folkehøgskoler Aktivitet Frist innen Fra Til Utarbeide tilskuddsbrev for kap. 253 Folkehøgskoler: Post 70 Driftstilskudd (79 skoler) Post 70 Særtilskudd (4 skoler) Post 71€Folkehøgskolerådet Folkehøgskolerådet Kortkurs gjennomført i 2018 1. feb
 3. oppgave - frist for å søke om 2-månedlig oppgaveplikt. pater Frister. Read More nov 05.11.2018 A-melding for oktober. Blikk Regnskap Frister. Read More nov 30 12.11.2018 Mva-melding for omvendt avgiftsplikt.
 4. Nordmarkstravern er 30 km på sti og grusveier fra Stryken til Kringsjå ved Sognsvann. En klassisk tur gjennom noen av Nordmarkas vakreste partier. 5-års klasser. Påmelding kr 500. Mer om Heltravern her.; Halvtravern er 15 km, og passer for deg som synes storebror Heltravern er i lengste laget. Løypa starter på Skar og har samme målgang og kvaliteter som Nordmarkstravern. 5-års klasser
 5. oppgave - aga og forskudds-trekk: 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september, 15. november
 6. Frister og linker din bedrift må holde. Ruths regnskapstjenester Sarpsborg, ditt lokale regnskaontor, regnskapsfører Østfold, bedriftsøkonomi, Skjeber
 7. FRISTER. Du skal sende inn a-meldingen månedlig senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser. Eksempel. For lønn som betales ut 8. februar er rapporteringsfristen 5. mars. Det spiller ingen rolle om det er lønn for februar eller etterskuddsbetalt lønn for mars. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering

Om a-ordningen - Skatteetate

Hjem » Artikler » Årsregnskap » Krav og frister til årsregnskap. Krav og frister til årsregnskap. Skrevet av: Botolf Botolfsen jr. Advokat / Partner (NOK 1.130 i 2018) per uke de første åtte ukene, deretter to rettsgebyr de neste ti ukene og tre rettsgebyr de siste åtte ukene Dette er de viktigste datoene - i hvert fall rent skattemessig - i 2018. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost. Februar. 15. februar Skattemelding (selvangivelsen). Du skal ha mottatt oppgavene rapportert via tredjepartsopplysninger du trenger LEVERANDØR HANDEL A9 Inntransport 25.10.19 24.01.20 08.05.20 L1 - Feb. 2020 L2 - Mai 2020 L3 - Sept. 2020 01.11.19 31.01.20 15.05.20 13.12.19 28.02.20 26.06.20. Blikk Regnskap Frister. Read More nov 30 31.05.2018 Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv - frist for levering. 05.07.2018 A-melding for juni. Blikk Regnskap Frister. Read More nov 30 10.04.2018 Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for levering

A-melding for desember 2018 - tvangsmulkt fra 24

 1. Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie
 2. Se aktuelle frister for rapportering av S-, L- og P-rapporter til statsregnskapet. Tabell med innrapporteringsperioder samlet for hele året. Innrapporteringsperioder for hele året og regnskapsutsendelser til departementene. Kontaktinfo. Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no
 3. Skal du opprette en ny BSU, må dette gjøres senest 27. desember. Flytting av BSU fra annen bank i 2018 er allerede for sent, og må dermed gjøres neste år. Sparer du i GSU, anbefaler vi at innbetalingen gjøres senest 28. desember for å få pengene med på sparingen for 2018. Tidsfriste

Blikk Regnskap Frister. Read More nov 30 31.05.2018 Skattemelding (selvangivelsen) - frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende. Blikk Regnskap Frister. 05.06.2018 A-melding for mai. Blikk Regnskap Frister Blikk Regnskap Frister. Read More nov 30 20.04.2018 Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) 06.08.2018 A-melding for juli. Blikk Regnskap Frister. Read More nov 30 10.02.2018 Merverdiavgift, 01.03.2018 Livsforsikring. Arbeidsgiveravgift Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. Det er ingen endringer i leveringsfristen for a-meldingen. Merverdiavgift Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 2020 er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020. Dersom virksomheten har merverdiavgift til gode i 2. termin, vil tilgodebeløpet motregnes mot. Category Archives: Frister des 05 15.05.2018 Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) - frist for 05.12.2017 A-melding for november. pater Frister. Read More des 01 01.03.2018 Boligsparing for ungdom.

Frister for 2020 Regnskap og revisjon Regnskapshjelp A

 1. Hvis du gerne vil indberette og betale til de oprindelige frister Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale skat og moms til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den.
 2. st betalingsfrister, har blitt utsatt i de siste ukene. Og det er åpenbart en del som tror at dette også gjelder flere frister enn det faktisk gjør. Oppdatert: 15.05.2020 15:2
 3. Foretaksregisteret har nylig kunngjort frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet 2018/2019. De sentrale datoene er 20. oktober og 12. desember
 4. Viktige frister ; Sider under denne: Viktige frister. Det er mange viktige frister å huske på, både ved studiestart og i løpet av studieåret. Sist oppdatert 02. august 2019 Skriv ut. Semesteravgift. Se faktura i Studentweb for betalingsinformasjon. Må betales for hvert semester
 5. Det kan for noen og enhver av oss være vanskelig å holde styr på alle frister som råder. For å gjøre dette mer oversiktlig er det utarbeidet en liste som viser de viktigste frister i Det frivillige Skyttervesen. Oversikt viktige frister i DFS
 6. Frister for meldinger til Foretaksregisteret før utgangen av 2018 Frister for meldinger til Foretaksregisteret Foretaksregisteret har nylig kunngjort frister for innsending av beslutnings- og gjennomføringsmeldinger for å sikre registrering innen årsskiftet 2018/2019. De sentrale datoene er 20. oktober og 12. desembe
 7. Du mottar mva-meldingen i «Innboksen» i Altinn i god tid før innlevering. Her er det oppgitt KID-nummer og kontonummer for eventuell innbetaling

Datoer 2019 - Laksevåg Regnskapstjeneste A

Frister for årsoppgjøret i 2020 Visma Blog

Er du en som stadig glemmer viktige frister, er det også lettere å komme i Skatteetatens søkelys med tanke på bokettersyn. Se hvordan vi kan hjelpe deg her. Se våre tjenester. Bli oppringt . eller ring 40 10 40 18 . Åpningstider: kl. 08:00 - 16:00 mandag-fredag . Regnskapsløsninger fra Azets Merverdiavgift Innlevering hver annen måned til følgende datoer: 1. termin: 10.april 2. termin: 10. juni 3. termin: 31. august 4. termin: 10. oktobe

Stoff til redaksjonen som må bearbeides: PS182: 25. desember PS183: 25. mars PS184: 25. juni PS185: 25. september. Tips til Siden Sist: PS182: 15. februa Moms frister 2019 - Moms frister 2019 Kvartals Moms Okt Kvt.2018 skal være afregnet d.01. marts 2019 Jan Kvt.2019 skal være afregnet d.03. juni 2019 Apr Kvt.2019 skal være Se alle de nye frister her på side Frister for gjennomføring av konkurransen fremkommer av pkt 4 nedenfor. Gangen i en åpen anbudskonkurranse kan illustreres slik: Internt: 1) Planlegging og strategi 2) Utarbeide konkurransegrunnlag 1) Kunngjøring 2) Utsendelse av konkurransegrunnlag Tilbudsfrist Valg av tilbud - utsendelse av meddelelsesbrev m/klagefrist Inngåelse av kontrak 07. januar: Innsending av a-melding (desember 2018) 15. januar: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (6. termin 2018) 31: januar: Innlevering av aksjonærregisteroppgave (både elektronisk og papir) Februar. 01. februar: Sammenstilling (årsoppgave) til arbeidstake A-melding for januar. Eksempler på innhold kan være bransjenytt, tips, viktige frister og annen nyttig informasjon som gjør deg mer forberedt på tiden som kommer. Les vår personvernerklæring. Ja, takk - hold meg oppdatert! Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke,.

Viktige frister 2019 Skattebetalerforeninge

Viktige datoer for næringsdrivende 2018 JIThomasse

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2018. Nyhet. Personskader og ulykker 2018. Nyhet ↓ Vis flere. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs Dato og frister for årsmøte 2018. 13. november 2017 Nyheter Isabelle Simonsen. Årsmøtet avholdes 20.februar kl.18.00. Innkalling sendes ut innen 30.januar 2018. Forslag til saker til årsmøte sendes til sbk.styret@gmail.com innen 16.januar 2018. Forslag til kandidater sendes til valgkomiteen innen 16.januar 2018 Frister og valutering for innkommende betalinger. Til hovedside konto, kort og betaling; Gjelder fra 28.10.2019 for godskrift på konto i DNB Norge. Innbetalinger fra Norge: Mottatt: Valutering kredit med veksling: Valutering kredit uten veksling: NOK: kl 16.00: Samme dag: Samme dag: Utenlandsk valuta: Som fra utlandet Datoer og frister Disse datoene og fristene er viktige for studenter på EXPHIL03 høst 2018. (Med forbehold om endringer.) 16. august: Frist for å søke plass på undervisningen for programstudenter. 20-24. august: Undervisningsstart. Forelesningene, og seminargrupper med nummer på 100, starter denne uken Semestersider med timeplanar, pensum og eksamensdatoar blir publisert 8. juni. Studentweb opnar 10. juni. Du søkjer plass på undervisninga, får svar og melder deg til eksamen i Studentweb. Fristane gjeld midnatt den aktuelle datoen. Kva fristar som gjeld for deg avheng av kva du studerer. 13.08. Årets frister er. Elektronisk meldinger via Altinn: Melding om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling (beslutningsmelding) må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2018. Gjennomføringsmelding (og andre meldinger) bør være sendt innen 12. desember 2018 for at meldingen skal bli registrert innen 31. desember 2018

 • Privat fosterhjemstjeneste.
 • Paint.net download.
 • Newyork nails lübeck.
 • Molten håndball.
 • Outlander season 2 cast.
 • 12 ukers treningsprogram styrke.
 • Dialysekatheter arten.
 • Hva gjør enzymer.
 • Bauernhof mieten hückelhoven.
 • The death of stalin bio.
 • Gratis masseutsendelse sms.
 • Instagram pro.
 • 100 situps 100 pushups a day.
 • Panasonic gx80 vs olympus om d e m10 mark ii.
 • Frühstücksbuffet koblenz sonntag.
 • Stikke om vin.
 • Blokkfelt.
 • Gucci bild.
 • Brukte båter til salgs finn båt.
 • Pynteputer ikea.
 • Plast til gatebukk.
 • Nm styrkeløft bergen.
 • Elkjøp mo i rana.
 • Ms roald amundsen bilder.
 • Best restaurants gran canaria puerto rico.
 • Jeep srt8 forum.
 • Augsburg tanzen ü40.
 • Border collie showlinie arbeitslinie.
 • Bedkant jern.
 • Budsjett kryssord.
 • Forskningsmidler 2018.
 • Costumbres de torreon coahuila.
 • Kreft i halsen symptomer.
 • Innbyttekampanje volvo.
 • Jumanji terningkast.
 • Rätsel zum ausdrucken mit lösungen.
 • Ylvis dplay.
 • 3 4 tights herre.
 • Shin splints kompressionsstrümpfe.
 • Which hifi.
 • Lana del rey 2018.