Home

Hva er en nyhetsartikkel

Oppbygging av en nyhetsartikkel - vg

 1. Oppbygging av en nyhetsartikkel skal du skrive det viktigste først. Slik som hvem, hva, hvor og hvorfor. KVASIR. En nyhet inneholder informasjon om en aktuell hendelse. For at det skal bli en nyhet, må saken oppfylle et eller flere krav fra KVASIR modellen. - Konflikt (hva har skjedd, er noen uenige?) - Vesentlig (er saken.
 2. Sammenlign en reportasje og en nyhetsartikkel Mens en nyhetsartikkel går rett på sak og formidler nyhetens kjerne, gir reportasjen en opplevelse av å være til stede. Journalisten beskriver miljø, personer og hendelser
 3. Direkte tale er når du siterer intervju objektet ditt direkte, mens med indirekte så skriver du med dine egne ord hva intervju objektet ditt sa. Når du skriver en nyhetsartikkel er du nesten i alle tilfeller nødt å ha med et bilde, og bildevalget i en sak er avgjørende for hvilken oppmerksomhet den får
 4. Reportasjen er en vanlig mediesjanger i aviser, blader, radio og på tv. Utgangspunktet for reportasjen er gjerne en nyhetssak eller et aktuelt tema. Felles for alle slags reportasjer er at journalisten eller fotografen selv drar ut for å undersøke hva som skjer, og for å snakke med aktuelle personer. Nyhetsreportasje og feature-reportasj
 5. Enkelt og greit, hva er forskjellen på en reportasje og en nyhetsartikkel? Skriver egenvurdering der jeg skal ta for meg kategoriene som passer til artiklene jeg har skrevet. Endret 4. mars 2013 av nicwill

Hva er en artikkel? Se også: Wikipedia:FAQ. En Wikipedia-artikkel, eller oppføring, er en side som har encyklopedisk informasjon. En velskrevet enckylopediartikkel identifiserer et notabelt encyklopdedisk emne, sammenfatter emnet, inneholder referanser til pålitelige kilder, vil ha en litteraturliste, og vil lenke til andre relaterte emner Hva som faktisk skiller disse to artikkelformene kan være uklart. Dette kan skyldes at det til syvende og sist er en skjønnsmessig vurdering som ligger til grunn for hva som er fagutvikling og hva som er forskning. Det er også sjelden at artiklene merkes klart med fagartikkel eller forskningsartikkel En artikkel er i grammatikken en undergruppe av ordklassen determinativer. Artikler angir hvorvidt substantivet de står til refererer til noe ubestemt/bestemt eller ny/gammel informasjon. Den ubestemte artikkelen angir at referenten som substantivet viser til ikke er identifisert eller nevnt tidligere. Den bestemte artikkelen brukes for å vise tilbake til en referent som fremgår av. Nyhetsartikkelen. En nyhetsartikkel er en informativ sjanger og er en av de vanligste sjangrene. Den er bygget opp etter den omvendte trekanten, altså at det viktigste i nyhetssaken kommer først.En slik artikkel består normalt av tittel, ingress, brødtekst og som oftest bilder og bildetekster. Reportasjen. I en reportasje handler det om at journalisten er oppsøkende, altså at. Nyhetsartikkel er en tekst som formidler nyheter gjennom forskjellige hendelser. Hvordan identifiserer vi nyheter, hvordan utvikler vi dem? Hva skiller de gode nyhetene fra de uinteressante? For å kunne komme nærmere svarene på spørsmålene ovenfor er det er viktig å vite hvem publikummet ditt er, hvilke behov de har, og hva de er.

Sammenlign en reportasje og en nyhetsartikkel - NDL

 1. Hva er en skoleartikkel? En skoleartikkel er ikke det samme som en nyhetsartikkel; Du skal IKKE ha overskrifter inne i teksten. Du skal heller IKKE ha punktoppramsing eller uttrykke deg i stikkordsform. Skoleartikkelen skal være en sammenhengende tekst med fullstendige setninger, bare oppdelt i avsnitt
 2. En ingress er et kortfattet, innledende avsnitt som følger rett etter tittelen i en artikkel og gir informasjon om hva eller hvem den følgende teksten handler om. Den oppsummerer hovedinnholdet i artikkelen, og gir gjerne leseren lyst til å lese videre.I journalistikken har ingressen sin plass som en naturlig fortsettelse av tittelen og før brødteksten eller hovedteksten av en artikkel.En.
 3. Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere. Før du begynner med skrivingen: Finn gode kilder etter hva du ønsker å skrive om. Det er viktig med gode kilder for å bygge gode påstander og argumenter

Hvordan skrive en god nyhetsartikkel? Mediamagasine

En tittel eller (Gud forby) en ingress får sjelden en annen betydning av å være skrevet med store bokstaver, slik lo (et verb i fortid) er noe annet enn LO (en mektig organisasjon), og Bjørn (et menneske) skiller seg fra bjørn (et dyr) Hva er en regnskog? Regnskogen er verdens eldste økosystem! En regnskog er en skog der det regner mye. Dessuten er det varmt og fuktig hele året. Trærne her er høye, og de fleste planter og dyr i regnskogen finnes ikke nede på bakken, men lever i flere etasjer oppe i trekronene Ingressen er en forlengelse av tittelen og en slags oppsummering av hva som kommer. Ingressen skal markeres med fet eller større skrifttype. Jeg er fan av korte ingresser, og har alltid som mål å skrive den med færre enn 30 ord. «Vond rygg, sliten nakke og nummen rumpe Nyhetsartikkel. Hva er en metaanalyse? Hva er forskjellen på en vanlig studie og en metaanalyse? Og hvorfor er metaanalysen regnet som gullstandard innen medisinsk forskning? Følg vår serie med videointervju og lær mer om forskning. [imported]. En relativt grundig oppgave om bioenergi, hva det er, hvordan det framstilles, hvilke konsekvenser det kan ha for miljøet / samfunnet og hvordan bioenergi utnyttes i Norge i dag. Karakter:

I en studie som ble publisert i The Journal of Social Psychology i 1984, har forfatterne sett nærmere på hva dette er. Her ble 35 menn i alderen 17-84 år intervjuet. De mest fremtredende plagene de oppga at isolasjonen påførte dem, var utilfredshet, rastløshet, kjedsomhet, irritabilitet, og behov for å bryte rutinen Nyhetsartikkel: Dette er den mest brukte journalistiske sjanger. En nyhetsartikkel forteller om en aktuell hendelse og består av tittel, ingress og brødtekst. Ofte er der også bilde og bildetekst. Det viktigste skal stå først. Artikkelen skal vanligvis kunne kuttes bakfra (prinsippet om fallende nyhetsverdi) Hva er CO2? CO2 er en klimagass som finnes naturlig i luften. Men når vi forbrenner for eksempel olje forstyrrer vi jordens naturlige balanse slik at det blir for mye CO2 i luften. Vi sier derfor at klimaproblemene er menneskeskapte. Kloden blir varmer Nyhetsartikkel . Forsiden / Nyhetsartikkel. Import av cannabisolje som medisin Hva er egentlig lov Alle vurderinger tar utgangspunkt i hva som er barnets beste, Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime

En nyhetsartikkel om Rødhette om Ulven. Oppgaven er skrevet som et eksempel på sjangeren nyhetsartikkel og er bygget opp med overskrift, underoverskrifter, ingress og systematiske avsnitt Hva er en problemstilling? Tips til tentamen i engelsk. Er det sant at 5-10 trinn kan begynne på skolen igjen? Nyhetsartikkel. Jeg lurer på om jeg er emo og hva det betyr å være emo? Hva er psykiske behov Hvordan bli dyrlege? Hvordan settes standpunktkarakter? Hvilke karakterer teller? Når åpner skolen igjen, og kan den bli stengt lengre

Medie- og informasjonskunnskap - Hva er en reportasje? - NDL

Alle artikler i Store norske leksikon skal ha en ingress. Den skal gi en oppsummerende kortversjon av artikkelen, og begynne med den viktige første setningen. Ingressen skal være lettlest og fri for vanskelige faguttrykk. Målet er at ingressen på et hvert fagområde skal kunne leses og forstås av alle, selv om resten av artikkelen kan være mer komplisert I skolesammenheng vil du stort sett bli bedt om å skrive tre ulike typer artikkel: nyhetsartikkel, fagartikkel eller drøftingsartikkel. Nedenfor ser du en enkel oprift på disse tre artikkeltypene. Nyhetsartikkel. Overskrift; Ingress (sammendrag, hva handler dette om?) Selve sake Det er viktig å være klar over at historien om og oppfattelsen av konflikten mellom Israel og palestinerne er et stridstema som også er sterkt politisert. Skillelinjene går mellom miljøene som enten kjemper Israel eller palestinernes sak. Det er ulike versjoner og framstilling av hva som blir oppfattet som sannheten om historien Lågåsilda har en viktig rolle i økosystemet i Mjøsa, samtidig som dette er en fisk med stor kulturhistorisk betydning i regionen. Lågåsildfisket i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen (Lågen) har pågått siden middelalderen og var tidligere det største innlandsfiskeriet i Norge Hva er forskjellen på pandemi og epidemi? En epidemi er et utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. Det kalles en pandemi når epidemien sprer seg over flere land samtidig. Pandemier er mer sannsynlige når et virus er helt nytt, i stand til å smitte personer lett og kan spres fra person til person effektivt

Forskjell på reportasje og nyhetsartikkel? - Media

Hva er så en god tittel på en vitenskapelig artikkel? En erfaren skribent og redaktør har uttrykt det slik: En god tittel er det som redaktøren av det aktuelle tidsskriftet mener er en god tittel. Ulike typer titler. Utsagnet har mye for seg - Dette er en omfattende kartlegging av tilstanden og hva som påvirker sjøørretbestander i Norge, og den viser at det står dårlig til med mange av bestandene, sier Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Bare 20 % av bestandene ble vurdert til å være i god eller svært god tilstand (85 bestander) Det kan hende du trenger/ønsker en litt mer detaljert beskrivelse av artikkel analyse enn hva som tilbys ovenfor. Jeg ville dele inn en analyse under disse underpunktene! Grunnleggende informasjon: generell fakta rundt teksten det er snakk om, valgt av emne/tema du skal diskutere, om forfatteren av teksten og om målgruppen (ungdom, barn, jenter, gutter, voksne, fottballinteresserte, etc. Premium vs. billigdekk - hva er egentlig forskjellen? Hos dekkforhandlerne finnes dekk i mange forskjellige prisklasser, men hva er det som egentlig skiller de ulike dekkene på markedet? Svaret er alt fra drivstoffbruk til livsviktige sikkerhetsegenskaper skal man tro høstens vinterdekktester

Hva er CRISPR? - NHI

Wikipedia:Hva er en artikkel? - Wikipedi

 1. Hva er skriving i norsk? Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Eventyr - gjenfortelling og samskriving. Å kjenne til noen av de mest kjente eventyrene er en viktig del av vår kulturarv
 2. Hei! Jeg skal skrive en liten nyhetsartikkel, og det kan være om hva som helst Har dere noen gode forslag til hva jeg kan skrive om? Takker for alle tips . Endret 24. februar 2009 av Fiff
 3. Hva er en artikkel? 1. Artikkel er en sjanger i mange varianterArtikkelen er en av de sakprosasjangrene vi oftest støter på.Den er en typisk skriftlig sjanger der kravet om saklighet står sentralt.Vi finner ulike varianter av artikkelen i bøker, aviser, tidsskrifter,oppslagsverk og brosjyrer
 4. Gjennom medier og forbedringsindustrien blir vi pådyttet en «falsk» virkelighetsoppfatning av hva som er en normal, ønskelig og oppnåelig kropp. I tillegg blir det å ha en kropp som ser ut på en bestemt måte assosiert med en del karaktertrekk som er ønskelig, f.eks suksessfull, hardtarbeidende, populær, vakker, sterk eller disiplinert
 5. Hva er suksessfaktorene? Ett av spørsmålene forskerne stilte seg var hva som kjennetegner de vellykkede eksemplene på økosystembasert forvaltning. To norske eksempler som trekkes fram i rapporten, er vannforvaltningen slik den er lagt opp etter EUs vanndirektiv og de marine havforvaltningsplanene for Norskehavet og Barentshavet

Forskningsartikkel eller fagartikkel? - Sykepleie

Termisk sikte er bare et lite eksempel på en av de teknologiske grunnene til at det trengs en oppgradering. Mye viktigere for Westermoen er likevel økt ildkraft og beskyttelse. - Det er riktig og det er viktig å gjøre noe med. Men beskyttelsen er designet på slutten av 70-tallet og produsert på 80-tallet. 40 år senere, må man spørre seg om den fortsatt holder mot dagens ammunisjon De skal også kunne velge hva de vil gjøre videre. Dette er spesielt viktig i familier der det oppdages en genfeil som kan gi alvorlig sykdom senere i livet. Det er en lege eller genetisk veileder som kartlegger deg på bakgrunn av opplysninger om din medisinske situasjon og opplysninger om slekten din Reportasje er en faglitterær genre i nyhetsmedia, slik som aviser, tidsskrifter, radio og fjernsyn, der journalisten selv er ute for å undersøke en sak på stedet. I sin alminnelighet dekker reportasjen aktuelle eller dagsaktuelle hendelser. Såkalte «featuresaker» kan også ha reportasjepreg, men er i mindre grad dagsaktuelle

Eventyr nyhetsartikkel Dramatikk på broen. Hadde de visst hva som gjemte seg under en av broene, Politiet er enda usikre på hva de skal gjøre med den største bukken Bruse, som drepte trollet, men foreløpig får han gå fritt.-Heldigvis gikk alt bra,. 25.10.2017 11:04:22 // Mer moderat sildefiske siste tre døgn. Etter en travel helg med over 12 300 tonn NVG-sild fangstet på søndag, har vi nå sett et mer moderat fiske med 5 600 tonn mandag og 3 300 tonn sild tatt i går Hva er riktig å si om nyhetsartikkel og fagartikkel? Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettighete

Video: artikkel - grammatikk - Store norske leksiko

Bildequiz uke 10 2018 - NHI

Journalistiske sjangre - Wikipedi

Rebecca (29) er en av 60 med HSAM: Husker Det er nemlig avgjørende for hjernen å vite spesifikt hva den skal - Vi bør ha det i bakholdet når vi for eksempel leser en nyhetsartikkel Det er altså digital mobbing når en person bruker digitale verktøy for å gjøre en annen person vondt og den som blir utsatt opplever at det er vanskelig å forsvare seg. Ved digital mobbing kan det være vanskelig å forsvare seg enten fordi man blir mobbet anonymt, og dermed ikke vet hvem som er involvert, eller fordi bilder eller tekst spres til veldig mange Oppgaver til nyhetsartikkel: Slik er en typisk jihadist. Hva dreier undersøkelsen seg om? Hva har man funnet ut? Hvor mange regner man med har reist fra Norge for å slutte seg til jihadistene i Syria og Irak? Diskuter hva årsakene kan være til at ungdom blir jihadister og reiser ut for å krige Vinterdekksesongen er bare noen dager unna og det evige spørsmålet blant norske bilister dukker opp: Hva er best av piggdekk og piggfrie vinterdekk? Svaret er ikke entydig. - Litt overfladisk sagt er piggdekk best på ekstreme føreforhold som våt is og hardpakket snø, mens piggfrie dekk har like gode kvaliteter som piggdekk på normalt snøføre Hva-er.no gir deg de enkle svarene på spørsmål som Hva er Økolog

NYHETSARTIKKEL - Kunnskap som engasjere

 1. Datamaskinordbokdefinisjon av hva tidsstempel betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkå
 2. En-to korte setninger som utdyper overskriften. Som tommelfingerregel er 25 ord maksimum i ingressen. 3. Brødteksten. En god lengde på en sak er rundt 300 ord, eller 2500-3000 tegn med mellomrom. En informerende sak svarer på spørsmålene hva, hvor, når, hvem, hvorfor og hvordan. Start brødteksten med det viktigste. Bruk korte avsnitt
 3. Eventyr finnes i alle kulturer. Og selv om mange kjennetegn er like, så er det også en del kjennetegn som er typiske for den kulturen eventyret har sin opprinnelse i. Nedenfor finner du noen kjennetegn som går igjen i de aller fleste eventyr. Typiske kjennetegn. Ikke tidfestet - starter for eksempel med Det var en gan

nyhetsartikkel på svensk. Vi har én oversettelse av nyhetsartikkel i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale 1. Hva er brødtekst? a. b. Hovedteksten i en nyhetsartikkel c. 2. Hva er ingress? a. b. c. Et kort avsnitt som kommer etter tittelen i en nyhetsartikkel 3. I hvilken rekkefølge finner du disse ordene i ordlisten? a. b. Eplehage, eplekjerne, eplekompott c. 4. Hva er et substantiv? a. b. Et navn på noe eller noen c. 5. Hvilket ord er et. En nyhet er informasjon om en aktuell hendelse. Nyheter formidles til mennesker av journalister gjennom massemedier som aviser, tv, magasiner, ukeblader, internett, tekst-tv, radio eller annet. Ord som likner på nyhe

Hvordan skrive artikkel - Riksmålsforbunde

Nyhetsartikkel Navigering: Hjem » Velkommen til Judo » Para-judo Publisert 19. juni 2018, kl. 11:36 (sist oppdatert: 19. juni 2018, kl. 11:37) av Stine Lastei Hva er klima og klimaendringer? Det er forskjell på vær og klima. Været er det du kan se ut av vinduet hver dag. Klima er et gjennomsnitt av været målt over lang tid. Det går med andre ord ikke an å se om klimaet endrer seg fra dag til dag, eller fra måned til måned. Du må i stedet måle endringer over år og tiår

Det er en høy risiko, Før du eventuelt bestemmer deg for å ta en gentest, er det viktig å tenke grundig over hva slags informasjon testen gir, hva du vil bruke testsvaret til, og hvordan denne informasjonen kan påvirke deg. Det er også viktig å ha kjennskap til hva testene ikke kan si noe om Nyhetsartikkel av et eventyr LIVSFARLIG BRO. Av Darin Hagi 09.09.15 09:57. Hadde de visst hva som gjemte seg under brua, hadde de gått en annen vei. Selv om de tre bukkene sitter igjen med en opplevelse de sent vil glemme, er de glade de er i live og kan beite på den andre siden av elva. Lagt inn av darinhagimk kl Som jeg har omformulert til en nyhetsartikkel. Under, ser dere den ferdige nyhetsartikkelen og det ferdig redigerte bilde. Bilde er redigert i photoshop, med levels, curves, beskjæring. m.m

ingress - Store norske leksiko

Rapporten oppsummerer hva som er dokumentert og kartlagt om ulv i Norge og grenserevir i overvåkingssesongen 2019-2020. Uendret antall ulv - 103-106 ulver er samme antall som ble dokumentert i Norge og grenserevir forrige sesong, dog med en økt andel i grenserevir i vinter. 13 av ulvene er registrert døde i perioden, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata Er en saklig sjanger og tar ofte for seg en sak som blir drøftet. Artikler er resonnerende, logiske og objektive. En artikkel kan være både lang eller kort og ha ulike innhold, men det er som oftest bare ett emne som er hovedemnet. I en artikkel blir det ofte drøftet og diskutert ulike sider av saken. Når du skriver, skriver du saklig og. eksakt definisjon på hva som er fakta og hva som er fiksjon. Det er heller ikke enkelt å si hva en fortelling, eller et narrativ på fagspråket, er. Nøyaktige definisjoner er heller ikke vesentlig her. Det som er viktig er å bygge opp noen ord og begreper, noen redskaper, til å diskutere fiksjon og fakta med. En ting kan vi allikevel sl

Hvordan skrive en artikkel - Studieweb

 1. Det er ett kull mer enn hva som ble rapportert i fjor høst. (lenke til nyhetssak: 61 jervekull påvist i år) - Fjorårets tall har steget med et kull etter at det ble kjent at et viltkamera ved en foringsautomat for fjellrev dokumenterte en yngling i Møre og Romsdal i juli i fjor, forklarer Kindberg
 2. Dette er en skoleblogg i valgfaget torsdag 30. oktober 2014. Hvordan skrive en god nyhetsartikkel Hvis du skal ha et intervju med en fremmed så kan du ikke bare gå bort å si så hva synes du om for hvis du bare tar bilde og ikke sier at det skal legges ut på Internett så kan de anmelde det. Vær nøye med hva slags bilde.
 3. Nyhetsartikkel En nyhetsartikkel består oftest av både tekst og bilde. Titler og bilder fanger leserens oppmerksomhet først. En kort og fengende tittel bør fortelle hva teksten handler om og vekke leserens nysgjerrighet. Det samme gjør et godt fotografi, en god bildetekst og en god ingress
 4. Plagiatdebatten viser at det er behov for en opprydding - både når det gjelder begrepsbruk og når det gjelder hva som er juss og hva som er etikk. Derfor har NR-sekretariatet utarbeidet et notat som i dag sendes ut til medlemmene
 5. Tidligere i år ga Fredrik Høyer ut «Grønlandsutraen» på Forlaget Fanfare - både som bok og album. Dette albumet består av ti spor, lydlagt av Fredfades & Eikrem. Men SAMTIDIG som dette ble laget, sendte vi de ti vokalsporene til ti andre og forskjellige musikkprodusenter. Disse helt andre tolkningene av albumet, Grønlandsutraen #2, gir vi ut én og én fra og med i dag. Første spor.
 6. Er det et «personangrep» å referere til en nyhetsartikkel med bredt kildetilfang? Publisert: Publisert: 9. juli 2018. Lightning Process er en form for kognitiv atferdsterapi som tar sikte på bedre å kunne håndtere ME (kronisk utmattelsessyndrom, Familien ba legen på Rikshospitalet om råd om hva de kunne foreta seg i ventetiden
 7. Spørsmålet en del lurer på er hva meningen med livet er. Jeg sier ikke, med denne stilen, at jeg har funnet det ut - men rett og slett at jeg ikke vet i det hele tatt. Skrevet på nynorsktentamen i 9. klasse

Norsk nyhetsartikkel - Studienett

1 Hva kan en nyhetsartikkel handle om? Skriv ned minst tre ideer. 2 Velg hva du har lyst til å skrive om. ETTER SKRIVING 6 Sjekk at nyhetsartikkelen din har overskrift, ingress og brødtekst Den tyrkiske ambassadens reaksjon på en nyhetsartikkel i norske medier som hevder at Tyrkia blokkerer NATOs Men vi kan trygt slå fast at disse nyhetene ga et forvrengt bilde av hva som virkelig Som sådan er Tyrkias sikkerhetshensyn også viktig, og vi stoler på våre allierte i NATO til å handle på en sensitiv, responsiv. Salto 4 Lærerens bok følger elevboka side for side, og inneholder: konkret veiledning til undervisningen, tydelige mål til hver enkelt side, forslag til vurderingsaktiviteter, differensierte. Verden blir stadig mindre, og vi knyttes mer sammen gjennom økt handel, reisevirksomhet og kulturell utveksling mellom land og regioner. Globalisering skjer gjennom en samhandling av politiske.

Eksempel 4. Skrive en artikkel - Udi

Det brenner Nyhetsartikkel: Hus i flammer på Grorud Hva skjedde, hvorfor skjedde det, hvem kan si noe om det? En nyhetsartikkel er en informativ tekst om noe som har skjedd akkurat nå. Det vil si at saken er veldig aktuell. En nyhetsartikkel er kun basert på fakta og er bygget opp etter den omvendte pyramide Nyhetsartikkel Hva er en nyhetsartikkel Salto elevbok A Side 68 og 69 Faktatekst «Hjulet» Hva vet du om oppfinnelsen hjulet? Salto elevbok A Side 70 og 71 Oppfinnelser nåtid og fremtid Hva er den beste oppfinnelsen du vet om? Hva vil du oppfinne i fremtiden? 1100-1130: 4. time - Gruppe B1 har tilgang til uteområdene

Nyhetsartikkel - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

En Record Match er et dokument som er relavant for din families historie, slik som fødselsregistrering til en av dine forfedre, et bilde av en gravstøtte som tilhører en slektning, eller en nyhetsartikkel i en avis.Record Matches blir funnet automatisk og levert direkte til deg Selve skriveseminaret er 14.februar. Det viktigste først. Nyhetsartikkel som sjanger skal fortelle noe nytt og det viktigste først. Nyttige huskeregler er: 1. Finn nyhetspoenget: nyheten kan være aktuell, en sensasjon, identifiserende eller vesentlig. 2. Nyhetsartikkelen har en omvendt pyramide som struktur. Hva skjedde? Hvem skjedde det med Hva er en tropisk regnskog? Regnskogens dyr og planter. Det smale grønne beltet av tropisk regnskog rundt jorda dekker bare rundt 6 prosent av jordoverflata, men over halvparten av verdens arter lever her. Om regnskogens arter. Regnskogen hindrer fattigdom Sønnen mistet livet på Mauken: - Ingen skal glemme hva som gikk galt To og et halvt år etter sprengningsulykken holder Håvard Skattum foredrag på Krigsskolen om hva som skjedde - og hvordan de kan bidra til at det ikke skjer igjen Finn ut hva som er overskrift, ingress, bilde og brødtekst. I en avis er det flest nyhetsartikler. En nyhetsartikkel består av tittel, ingress og brødtekst. Ofte er det også med bilder og bildetekster. Til høyre kan du bli mer kjent med de ulike delene av nyhetsartikkelen..

Nyhetsartikkel med bruk av femavsnittsmodellen

Bergens Tidene nettavis sin Frontkollisjon på Sotra er en nyhetsartikkel. Den har oppbyggingen til en nyhetsartikkel; tittel, ingress, signatur, bilde, mellomoverskrift, bildetekst og brødtekst. (www.norsksidene.no) Bildeteksten forteller hva leseren ser på bildene.. Hvorfor vises bare en lenke når jeg deler en nyhetsartikkel på Facebook? Denne informasjonen er ikke tilgjengelig i ditt sted. Var denne informasjonen nyttig? Ja. Nei. Relaterte Hvilke opplysninger mottar Facebook når jeg besøker et nettsted med en Liker-knapp? Hva innebærer en juridisk begrensning på tilgang til innhold på Facebook VANLIGE FEIL I ØL Smak er subjektivt og det finnes ingen klar fasit på hva som er et godt øl. Noen liker mørkt og søtt øl, mens andre liker ølet lett og friskt.Ulik oppfattelse av smak er kanskje den største grunnen til at øl er så spennende. Men dersom du ikke liker ølet du får servert, er det ikke sikkert feilen ligger i smaksløkene dine

Hva er en falsk tittel? I engelsk språkbruk, er en falsk tittel en beskrivelse av en person plassert foran navnet sitt som om det var en tittel. For eksempel kan en nyhetsartikkel om en ny vitenskapelig oppdagelse beskrive oppdageren som bemerket forsker Jane Smith Så hva kom ut av prosjektet? Det kan være vanskelig å formulere konklusjonene fra et forskningsprosjekt i en enkelt setning. Grovt sett var det mange fellestrekk ved resultatene fra de tre modellene. Det betyr ikke at alle modellene er korrekte, men det er alltid nyttig å vite at tre ulike beregninger gir lignende svar

Aerob og anaerob trening - NHI

Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks, utenriks, og underholdning Sette en historisk begivenhet inn i en kontekst. Kjenne igjen en nyhetsartikkel etter form og innhold. Bygge opp en nyhetsartikkel. Reflektere over følelser bilder og musikk kan fremkalle hos en. Før: Finne overskrift til. og reflektere over bilde fra Sydpolpunktet. U. ndersøke ekspedisjonens samtid gjennom å studere tidslinje. Det er en overvekt av menn, personer med lav sosioøkonomisk status samt personer med minoritetsbakgrunn blant dem som får alvorlig sykdom, både i Hva gjør du hvis du blir Under avsnittet Arbeidstakere i risikogrupper er det byttet lenke fra nyhetsartikkel hos Helsedirektoratet til veilederen hos Helsedirektoratet siden denne. Ofte når vi leser VG er det vanskelig å vite hva som er en nyhetsartikkel og hva som er en kommentar. I denne artikkelen setter Sævereid inn sine personlige meninger innimellom utvalgte sitat. Til tross for at Sævereid har lang erfaring som journalist, ser hans artikkel mer ut som en meningsytring, en kommentar, forkledd som en nøytral nyhetsartikkel Vite hva som kjennetegner en nyhetsartikkel Forstå formålet med en nyhetsartikkel Læringsmål: Vite hva som er kriteriene for at noe skal være en nyhet Vite hvordan en nyhetssak presenteres for pressen. Kjenne til begrepet presseetikk Vite hva som kjennetegner journalistisk arbeid

Sjangrer Panorama Vg1 Del 5: Skjønnlitteratur, sakprosa

Plastforsøplingen er en trussel mot alt dyreliv i havet. Søppelet finnes på overflaten og helt ned til de dypeste av verdens havområder. Alt fra de minste plankton til de største hvalene påvirkes av plasten. Sjøfugl er spesielt utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10 fugler har plast i magesekken Koronaviruset har foreløpig stoppet nesten all fotball i verden. Nå venter en hel fotball-verden på hva som vil skje med sommerens EM-sluttspill Ta deg tid til en 2 minutters ryddeaksjon av andres plastsøppel fra naturen og ta med deg i sekken på vei hjem. For inspirasjon besøk den internasjonale kampanjen #2minutebeachclean. Del gjerne bilder av hva du fant i Naturvernforbundet Facebookgruppe 2-minutters strandrydding Norge -Se hva jeg fant I dag tenkte jeg at jeg skulle slippe ut litt frustrasjon og hva fungerer vel da bedre en lokalavisa. Jo, for jeg er frustrert, frustrert over at verden er så dust og frustrert over stormaktene i den! Amerika, det eneste landet i verden som regnes som en Super Power og ja, det skal sies, de har mye makt, penger og har alltids noe å si

En reportasje er en utdypende nyhetsartikkel om et tema eller om noe som har skjedd. Nå kan du få prøve deg med å sette sammen en bildereportasje. Historien er : Tor og Toril Lokalavisen ble tipset om hva de ville gjøre. Redaktøren syntes ideen var god,. Les artiklene i lenkene, og avgjør om hver av dem er: nyhetsartikkel; fagartikkel; temaartikkel; Nettressurser Det var en gang en sjø. http:/ / www. dn. no/ klima/ article1178330. ece. Dn.no, En verden i krise, 12/9-2007. Hva er en vulkan? http:/ / www. forskning. no/ artikler/ 2003/ oktober/ 1064413702. 05. Forskning.no, 7/10-2003. Enormt is. Nyhetsartikkel eller reportasje for en lokalavis. Du arbeider som journalist i en lokalavis og skal produsere en nyhetsartikkel eller en reportasje om en aktuell hendelse eller et spennende tema fra nærmiljøet. Du velger selv hva saken skal handle om, men den må være aktuell og vesentlig for leserne

 • Mønsterdybde piggfrie vinterdekk.
 • Best seat boeing 777 300er thai.
 • Cmyk vesker.
 • Tips mot tvangstanker.
 • Rezidor gruppen.
 • Gratis filmer utan konto 2017.
 • Dressing til fiskekaker.
 • Winchester unterhebelrepetierer kaufen.
 • Spisestoler dansk design.
 • Giftige dyr i kroatia.
 • Bipolar og ensom.
 • Tv 2 sumo hakker.
 • Nsu unterstützer.
 • Varians og variasjonsbredde.
 • Nachos med bønner vegetar.
 • Veranstaltungen baden württemberg 2018.
 • Parkhaus kinopolis aschaffenburg.
 • Modern family priser.
 • Braunschweiger zeitung trauer.
 • Hamos gjenbrukstorg.
 • Office timeline download.
 • Iphone carrier setting.
 • Preise lindenwirt rüdesheim.
 • Google app backup.
 • Nationalmuseum prag eintritt.
 • Fremmed rase konsert.
 • Farging av bryn hjemme.
 • Faktorproduktivitet.
 • Løvehode hermelin.
 • Augenformen bedeutung.
 • Kurs stavanger 2017.
 • Leonberger prijs.
 • Klipping av alpakka.
 • Eidsvoll blad nyheter.
 • Glass thomsen oslo.
 • Einwohnermeldeamt genthin.
 • Süchtelner höhen spielplatz.
 • Visdomstann oppe.
 • Kyststien åsgårdstrand tønsberg.
 • Südkurier albbruck.
 • Ludwig von battenberg.