Home

Gjennomsnittlig

Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til gjennomsnittlig. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 64 synonymer for gjennomsnittlig. 0 antonymer for gjennomsnittlig. 0 relaterte ord for gjennomsnittlig Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det

09895: Leiemarkedsundersøkelsen. Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og antall rom (kr) 2012 - 201 Definisjon av gjennomsnittlig i Online Dictionary. Betydningen av gjennomsnittlig. Norsk oversettelse av gjennomsnittlig. Oversettelser av gjennomsnittlig. gjennomsnittlig synonymer, gjennomsnittlig antonymer. Informasjon om gjennomsnittlig i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv middels, vanlig en gjennomsnittlig sum den gjennomsnittlige borge Årlig gjennomsnittlig alderspensjon steg med 6.400 kroner fra 2018 til 2019, ifølge en melding fra Nav. Ser vi også på prisveksten, økte kjøpekraften til en gjennomsnittlig alderspensjonist med ca. 0,5 prosent i året som gikk

hvor Gjennomsnittlig lagerverdi = (Varelager IB + Varelager UB)*0,5 og Vareforbruk = Varelager IB + Varekjøp ekskl. MVA - Varelager UB Vareforbruk er også betegnet solgte varers inntakskost. Det er en fordel å ikke binde for mye kapital i varelager - altså ha lav gjennomsnittlig lagertid. Hva som er bra eller dårlig vil være meget bransjeavhengig; for en dagligvarebutikk vil kanskje 2-6. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent var dermed 45.600 kroner i september 2018. Heltidsekvivalent betyr at man regner om lønna til dem i deltidsstilling som om de hadde jobbet fulltid. 2,9 prosent lønnsvekst er høyere enn de to foregående årene, der veksten var på henholdvis 1,6 og 2,3 prosent Dette er ei liste over land etter forventet levealder, basert på CIAs The World Factbooks estimater for 2005.Flere ikke-selvstendige enheter er inkludert på lista Statistikken måler forventet levealder ved fødselen og er en prognose for forventet levealder i befolkningen. Tallene for de kommende årene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile

Hva er en «gjennomsnittlig» penisstørrelse? Britiske forskere har tatt for seg data fra 15.000 menn, i den mest omfattende studien av spørsmålet hittil Forventet levealder var i 2016 cirka 84 år for kvinner og 81 år for menn. Kapittelet tar for seg endringer over tid, forskjeller mellom utdanningsgrupper og kommuner og internasjonale forskjeller Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og glassareal Høst 2004 . Fig. 13. Dagslysfaktorens komponenter . Dette bladet beskriver godkjente metoder for å dokumentere dagslysforhold i bygninger. Krav til utsyn behandles ikke. Bladet er beregnet på arkitekter, byggtekniske rådgivere og kommunale myndigheter

Synonym til gjennomsnittlig på norsk bokmå

Hva skiller en person med høy intelligens fra andre med mer gjennomsnittlig intelligens? Personer med høy intelligens er gjerne veldig nysgjerrige og vitebegjærlige, og har stor læreevne. Derfor har de ofte mye kunnskap om verden rundt seg, er kreative og har god hukommelse Du kan få svært mye av innholdet på Yr gratis, til bruk i ulike applikasjoner og tjenester. Dersom du utvikler program, nettjenester eller annet med data frå Yr, oppfordrer vi deg til å dele det du har laget med andre Oversettelse for 'gjennomsnittlig' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Brukernes evalueringsstatistikker i landssammenheng. Dagens tips. Du bidrar til den nasjonale statistikken ved å fylle ut testen De 175.000 nordmennene som har forbrukslån, har et gjennomsnittlig forbrukslån på 427.000 kroner, ifølge NRK

Solbergfoss kraftverk – WikipediaStorkobbe – Wikipedia

www.ssb.n

Tall og fakta om leiepriser . Det finnes ingen leiepriskalkulatorer eller gode oversikter som du kan benytte til å regne ut hva markedsleien er på en gitt leiebolig på en gitt adresse med en gitt standard GRAD AV UTNYTTING / FO R O RD / 7 Forord Forord Foto: Scandinavianstockphoto Dette er en veiledning om forst elsen av regelverket om!grad av utnytting med beregnings- og m lereglen Gjennomsnittlig Norges Banks (NB) valutakurser - 2019. Valutakurser. Månedlig gjennomsnittskurs. Gjennomsnittlige 2019 valutakurser. Den månedlige Norges Banks valutakurs i 2019 for Euro. Månedlig gjennomsnitt Norges Banks (NB) gjennomsnittskurs - månedlig og årlig På NHI.no finner du pasientinformasjoner, nyhetsartikler og intervjuer. Alle pasientinformasjonene er basert på artikler skrevet for leger i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og forfattet av NEL-redaksjonens leger, med mindre annet er oppgitt

09895: Leiemarkedsundersøkelsen

Les også: 18 tips til variert ferdigsnacks i matboksen Når det kommer til nordmenns dårlige vane med å kaste for mye mat, er det enkle tips som skal til for å snu uvanen: - Om du kaster mye grønnsaker så kjøp heller frosne grønnsaker og sørg for å kun ta opp det du skal spise der og da Norges Bank noterer ca. 40 valutakurser. Kursene publiseres ca. kl. 16.00. Dersom du leter etter andre valutakurser enn de vi noterer, anbefaler vi at du bruker internasjonale oversikter på internett

Forventet levealder for kvinner, beregnet med utgangspunkt i aldersspesifikke dødsrate Vestlendinger lever lengst i Norge. Lavest levealder har folk i Finnmark, Østfold og Hedmark, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) 4. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2018 for de fleste aller yrker.. Den gjennomsnittlige månedslønn for alle ansatte var 45.600 kroner, noe som tilsvarer en. Gjennomsnittlig terrengnivå kan fastlegges mer eller mindre nøyaktig, avhengig av byggesakens omfang og byggets plassering. Enkel beregning For bygninger på tomter med lite eller jevnt fall, vil det normalt være tilstrekkelig å fastsette kotehøyden på planert terreng i hvert hjørne av bygningen og beregne gjennomsnittet - dvs. summere kotehøydene for hvert av de fire hjørnene og.

(3) Høyde som beskrevet i plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd er gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot tilliggende nabogrense. (4) Kommunen kan i planbestemmelser fastsette at høyder skal måles i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en nærmere fastsatt kotehøyde Gjennomsnittlig vekstfart 1 Teori. Gjennomsnittlig vekstfart 2 Teori. Gjennomsnittlig vekstfart 3 Eksempel. Gjennomsnittlig vekstfart 4 Eksempel. Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS.. Fakta om spirometri. Undersøkelsen utføres med et instrument kalt spirometer. Utredningen er enkel og gjør ikke vondt. Personen skal ta et så dypt åndedrag som mulig og gjøre en maksimal utpusting gjennom et munnstykke som er koblet til spirometeret Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (Weighted Average Cost of Capital, WACC

Oslo Børs tilbyr handel i egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter. Her finner du månedlig og årlig oppdatert statistikk vedrørende aksje-, obligasjons- og derivatmarkedet Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017. Med unntak av året før er dette den laveste lønnsveksten siden år 2000, ifølge SSB. Den gjennomsnittlige månedslønna i Norge var i fjor på 44.310 kroner, eller vel 1.000 kroner mer enn året før En gjennomsnittlig alderspensjonist i Norge fikk i 2018 utbetalt 237.856 kroner. Men, bak dette tallet skjuler det seg 27 prosent forskjell mellom menn og kvinner Klimadata & gjennomsnittsvær i Oslo. Årlig gjennomsnittsvær i Oslo. Basert på værmeldinger samlet i perioden 2005-2015

Gjennomsnittlig lammetap har i flere år vært relativt stabilt på rett under 20 prosent, men en kan se fra årsmeldingen fra sauekontrollen at lammetapet va rierer i enkeltflokker fra 0 til hele 35 prosent Gjennomsnittsberegning åpner for en annen fordeling av arbeidstiden, som gjør at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid, mot tilsvarende mindre i andre perioder Gjennomsnittlig bruttoinntekt for innbyggere i alderen 17 år og over for Oslo var på 507 000 kroner i 2017. Dette tilsvarer en oppgang på 2,6 prosent i gjennomsnittlig bruttoinntekt fra 2016. Dette er en noe større økning enn landsgjennomsnittet hvor oppgangen var nær 2,5 prosent for samme periode. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for Norge var 452 000 kroner i 2017 (SSB) Helge sykler til en venn og holder en fart på 30 km/h.På returen sykler han med en fart på 20 km/h.. Hva er gjennomsnittsfarten for hele turen gjennomsnittlig oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Gjennomsnittlig - Definisjon av gjennomsnittlig fra Free

 1. I mai var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 65 904 kroner. Kvadratmeterprisen er 1,1 prosent høyere enn i april 2019. Antall omsatte boliger. I mai ble det foretatt 779 eierskifter i OBOS-tilknyttede boliger mot 918 i mai 2019. Les siste pressemeldin
 2. Sjekk gjennomsnittlig månedslønn for ditt yrke her! Ferie og permisjoner Her er alle fridagene våren 2020 Se oversikten over alle helligdagene og offentlige høytidsdagene i mai og juni - og hva du har krav på i lønn hvis du må jobbe
 3. Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2018 til kr 19,25 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,10 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisreduksjonen tas på egg fra miljøinnredning med 0,20 kr per kg. Prisløyper
 4. Storfe: Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kr 1,60 kr per kg til kr 62,80 per kg for andre halvår 2020. Prognosen per mai viser et underskudd av storfe på 6 600 tonn i 2020, etter forutsatt utnyttelse av alle importkvotene, inkludert økt EU kvote gjennom artikkel 19
 5. Tall for styringsrenten, NOWA, statskasseveksler og statsobligasjoner. Seriene oppdateres ca. kl. 9.00 første arbeidsdag etter noteringsdag. Tall for alle renter, samt daglige noteringer for renter eldre enn 60 dager finnes kun i Excel- og SDV-fil
 6. Gjennomsnittlig vekstfart og momentan vekstfart: Hvis vi nå tenker oss at høyden til fjellet er bestemt av x ved en funksjon f (x), kan vi lage en definisjon for den gjennomsnittlige vekstfarten. Det er farten funksjonen ville steget i dersom den steg like raskt hele veien

Årlig gjennomsnittlig alderspensjon opp Finansavise

Jenters høyde og vekt i forhold til alder. Høyde og vekt i tabell beregnet ut fra en eldre skandinavisk undersøkelse. Bemerk at barna siden da generelt er blitt litt høyere og tyngre Gjennomsnittlig blodtrykk menn: 20-29: 120/70: 135/72: 30-39: 120/73: 130/77: 40-49: 128/78: 135/83: 50-59: 138/82: 140/86: 60-69: 149/84: 149/87: 70-79: 160/85: 154/86: 80-89: 165/86: 156/84: Kilde: Fhi.no, Basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-97. Før 60-årsalderen har kvinner lavere overtrykk enn menn, senere er forholdet. Hei!Lurer på hva ca byggekostnad for et enkelt næringsbygg på ca 500kvm er. Primært verksted med mindre kontorlokale. Pris uten tomt.MvhMarti

SVAR: Hei, og takk for spørsmål. En vanlig, ferdig utvokst penis er mellom 10 og 20 cm når den er stiv. Gjennomsnittet ligger da rundt 15 cm. De fleste ferdige peniser har omkretsen på 10 - 14 cm.. Gjennomsnittlig drikkefrekvens, har vært stabil i årene 2012-19. Først fra 2015 har vi opplysninger om frekvens for å drikke 6+ enheter ved samme anledning. Også dette gjennomsnittet har vært stabilt i de etterfølgende årene, fra 2015-19 Verktøyet kan kun brukes i regnearket.Det kan brukes på to måter: Velg en destinasjonscelle, velg verktøyet og merk de cellene du vil finne gjennomsnittet av. Gjennomsnittet vil da komme i destinasjonscellen

Gjennomsnittlige kondisjonstall. Det gjennomsnittlige maksimale oksygenopptaket for kvinner og menn i HUNT3 Fitness-studien var henholdsvis 35 og 44 ml/kg/min. Resultatene tyder på at oksygenopptaket synker med om lag 7 % for hvert tiår eldre man blir Gjennomsnittlig egenkapital er en individuell investor gjennomsnittlige balanse i en handelskonto. En trading konto er ofte gitt av en megler for å holde en kundens finansielle verdipapirer og andre eiendeler, som er kjent som kundens egenkapital Gjennomsnittlig forbruk for en norsk enebolig er på 20 000 kWh pr år, eller 1 666 kWh pr mnd. Men det som er vanlig sør i landet er ikke nødvendigvis normalt i nord Gjennomsnittlig varelager . Nærmere forklart. For å beregne gjennomsnittlig varelager, tar en verdien av varelageret fra balansen for forrige driftsår, legger denne til verdien av varelageret ved utgangen av inneværende driftsår og deler summen på to

Nike Just do it bakgrunn - Opera-tillegg

Gjennomsnittlig lagertid - Verktøy og fagstoff

Gener er oprifter for egenskaper hos levende organismer. Vi sier at gener koder for egenskaper. Gener går i arv fra én generasjon til den neste, og kalles derfor også arveanlegg. Gener består av DNA og er plassert på kromosomer inne i cellen. Hvert gen har sin avgrensede plass på DNA-tråden, og plassen kalles et lokus. Eksempler på egenskaper som gener koder for er fargen på en. Da må gesimshøyden måles i forhold til gjennomsnittlig terrenghøyde på oversiden og nedsiden. Teknisk forskrift benyttes i kommuneplanen og nyere reguleringsplaner også i Asker. Fortsatt er det imidlertid en maksimumshøyde der høyden ikke på noe punkt skal overstiges, og med det menes på husets nedside i skrånende terreng

Gjennomsnittslønn i Norge - Så mye tjener gjennomsnitts

 1. Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industrien utgjorde 45 460 kroner i september 2016, hvilket tilsvarte en lønnsvekst på 2,4 prosent fra 2016. Til sammenligning hadde ledere i industrien en månedslønn på 73 150 kroner, som også tilsvarte en lønnsvekst på 2,7 prosent. Nederst i saken kan du se lønnsgjennomsnittet for over 300.
 2. Her finner du månedsprisene på strøm fra Nord Pool, fordelt på Norges fem geografiske prisområder. Merk at prisene ikke er den samme som kommer på din faktura, da det tilkommer lovpålagte elsertifikater og eventuelle påslag fra din leverandør i tillegg til innkjøpsprisen på Nord Pool
 3. Utviklingen i global gjennomsnittstemperatur siden 1880. Interaktiv grafikk med oppdaterte data viser temperaturøkningen
 4. Gjennomsnitt, som er det aritmetiske gjennomsnittet, og som beregnes ved å legge til en gruppe tall, og deretter dele med antallet av disse tallene.Gjennomsnittet av 2, 3, 3, 5, 7 og 10 er 30 delt på 6, som er 5. Median, som er det midterste tallet i en gruppe med tall, det vil si, halvparten av tallene har verdier som er større enn medianen, og halvparten av tallene har verdier som er.
 5. Oversikt over boligprisutviklinen. Kilde: Krogsveens prisoversikt er basert på tall hentet fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no
 6. g og arealbruk i plan- og byggesaksbehandlingen _____

Liste over land etter forventet levealder - Wikipedi

 1. arer over hele landet.Her møter han både unge og gamle som håper å kunne gå av med pensjon så tidlig som mulig - og som lurer på hvordan de kan gå frem
 2. Gjennomsnittlig vekst i perioden 10 - 20 år: 0,54 10år 20,8m 7,6m Gjennomsnittlig vekst i perioden 20 - 40 år: 0,66 20år OPPGAVE 5.81 a) b) cm dag Gjennomsnittlig vekstfart: 0,15 cm dag Gjennomsnittlig vekstfart: 3,5 cm dag Gjennomsnittlig vekstfart: 6,
 3. Gjennomsnittlig strømforbruk per husstand i Norge er ca. 16 000 kWh i året, ifølge siste måling gjort av SSB i 2016. Dette er dog et generelt gjennomsnitt. Den faktiske strømbruken din vil blant annet avhenge mye av hva slags type bolig du bor i, samt størrelsen på hjemmet ditt
 4. Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

Tross gjennomsnittlig hovedkarakter er Octavia bedre enn gjennomsnittet for alle tekniske underkategorier. Får ingen dramatisk økning i feilprosent med høy kilometerstand. Prisområde: 95 000. Gjennomsnittlig alder for å ha sitt første samleie, er for gutter ca. 18 år. Du kan lese mer om seksuell debut her. Selv om gutten ikke er ferdig utviklet, kan det ha startet sædproduksjon, så det er alltid viktig å beskytte seg mot graviditet ved samleie HbA1c er en langtidsprøve som gjenspeiler det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste 6 - 8 uker før prøvetakingen. Man måler den andel hemoglobin som har bundet sukker til seg © Ettertrykk forbudt 2007-2020 Trinity Capital. Ansvarserklæring; Personvernregler; Kontakt og tilbakemelding; searc Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned. Normalperioden er 1961-1990. Les mer om normaler her Kilde: WMO Gjennomsnittlig dager med nedbør per måned. Forklaring til grafen. Skjul forklaring. Grafen viser gjennomsnittlig antall nedbørsdøgn i løpet av en måned

Gjennomsnittlig vekst i perioden 10 - 20 år: 0,54 10år 20,8m 7,6m Gjennomsnittlig vekst i perioden 20 - 40 år: 0,66 20år a) OPPGAVE 5.81 . b) Gjennomsnittlig vekstfart 11 Gjennomsnittlig vekstfart 8 OPPGAVE 5.82 a) b) cm dag Gjennomsnittlig vekstfart: 0,15 3,5 6,5cm c Gjennomsnittlig AFP-utbetaling i 2016 var 67 400 kroner i året - altså kan du i gjennomsnitt gå glipp av en million kroner i og med at det er en livsvarig ytelse, opplyser pensjonseksperten. Les også: Slik finner du pensjonspenger fra tidligere arbeidsgivere. Vær obs på fravær Stemmer ganske bra med et snitt på 21,5 dager/mnd., for hele året. Og det når bevegelige helligdager er fratrukket. Men har det noe betydning De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert i Norge. Forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn Gjennomsnittlig er 15 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 11 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp gjennomsnittlig i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Gjengs, klok, jevn

Levealder - F

Hvis vi legger til grunn at en gjennomsnittlig bensinbil bruker 0,8 liter pr. mil gjennom året, gir det en milkostnad i perioden på 11,48 kroner. En dieselbil bruker typisk 20 prosent mindre drivstoff enn en bensinbil. Med et gjennomsnitt på 0,65 liter pr. mil, gir det en milkostnad på åtte kroner Norge har et klima preget av store variasjoner mellom ulike landsdeler. Fastlandet har temperert klima i lavlandet. Polarklima finnes i fjellet, langs kysten av Finnmark og på Svalbard. Hele kysten fra Oslofjorden til Troms har et temperert regnklima med milde vintrer (et såkalt C-klima etter Köppens klimaklassifikasjon). Innlandet har derimot et kaldtemperert klima (D-klima) med årvisst. Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet gjennomsnittlig. 1 middels, normal (II,1). gjennomsnittlig årsvekst gjennomsnittlig årsvekst / gjennomsnittlig årsinntekt gjennomsnittlig årsinntekt / gjennomsnittlig levealder gjennomsnittlig levealder: gjennomsnittlig årsvekst gjennomsnittlig årsvekst / gjennomsnittlig årsinntekt gjennomsnittlig årsinntekt / gjennomsnittlig. I tillegg fant de at gjennomsnittlig omkrets av en slapp penis var 9,31 cm, mens den var 11,66 cm for en erigert penis. De 5 prosent med kortest erigert penis hadde en lengde under 10,5 cm. De 5 prosent med de lengste penisene var over 16 cm

Poll of polls samler alle publiserte meningsmålinger i Norge, beregner et nasjonalt snitt basert på lokale meningsåÃ¥linger og et gjennomsnitt av nasjonale meningåmÃ¥linger En «gjennomsnittlig mann» trenger tilsvarende 2600 kcal pr. dag. Men er du gjennomsnittlig? Per definisjon er vel ingen egentlig det Legg merke til at det er betydelige individuelle variasjoner i energibehov, avhengig av blant annet alder, kjønn, vekt, høyde og aktivitetsnivå Timeprisen for en snekker, rørlegger eller elektriker ligger i gjennomsnitt på 700-800 kroner, men kan bevege seg opp til 1000 kroner i Oslo-området. Les mer her

Brokkoli | Norsk sesongkalender

Hvor lang er en gjennomsnittlig penis? ABC Nyhete

På grunn av plasseringen midt i havet er gjennomsnittlig temperatur over frysepunktet hele året. Øyene ytterst i Lofoten er dermed det nordligste stedet i verden som ikke har noen vinter etter meteorologiske definisjoner Menneskets levealder fortsetter å stige Levealderen vår har eksplodert de siste 100 årene og det er ingen grunn til å tro at det ikke fortsetter slik Tabeller i bunnen av saken. Siden 2010 har Vi Menn Bil Top Gear kjørt 260 biler gjennom et fastlagt testprogram. En viktig del av programmet er en 20 mil lang forbruksrunde - den samme for hver. Leksjonen handler om gjennomsnittlig vekstfart. Campus Inkrement utvikles og driftes av Inkrement as. Har du spørsmål om Campus norskvann.no er et nettsted som gir informasjon om vann, drikkevann, vann som ressurs i verden, vannets egenskaper, rensing av vann og avløp

Kroppen trenger energi for å vokse, fungere og ha det bra. For mye energi øker vekten, og for lite gjør at vekten går ned. Noen typer mat inneholder mange kalorier per gram, og andre lite Rusbehandling - gjennomsnittlig ventetid for pasienter Indikatoren viser gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig brutto årslønn var 547.320 kroner. Høyest lønn har ansatte i statsforvaltningen (594.840 kr). Lavest lønn er i kommuneforvaltningen (498.480 kr). Menn tjener i snitt mer enn kvinner - 581.040 kr for menn mot 506.040 kr for kvinner. Alle SSBs tall inkluderer uregelmessige tillegg og bonus i tillegg til grunnlønnen

Forventet levealder i Norge - FH

Sykefravær. Gjennomsnittlig sykefravær i Norge er 6,5 % (NAV 2017), dvs. 15 sykedager pr år. Bedriften må dekke lønn i 16 kalenderdager, dvs. 12 arbeidsdager ved vanlig 5-dagers uke, før NAV overtar En gjennomsnittlig kontorarbeider går ca 4000- 5000 skritt per dag. Ved moderat gange vil du klare å gå ca 6 000 skritt per time. Så for å komme opp i ønsket skrittmål kreves det i dette tilfellet altså en times aktivitet utenom hverdagsaktivitet om dagen. Mer enn nok til å nå anbefalingene Gjennomsnittlig lagringstid for varer har stor betydning for en bedrifts kortsiktige likviditet. Dette med bakgrunn i at det viktigste formålet til en bedrift er å forvandle varer og tjenester til rene penger. I så måte vil lang liggetid på lager, medøfre at bedriften binder opp unødvendig kapital, samt øke mulighetene for tap Gjennomsnittlig avgangsalder på vei opp. Den forventede pensjoneringsalder er på vei oppover. I 2001 var det 7.000 flere i jobb i aldersgruppen 60-66 år enn året før, og sysselsettingsprosenten i aldersgruppen 55 til 66 år økte fra 62,9 til 64,4 i samme periode Gjennomsnittlig inntakspoeng Vg1 2. inntaksrunde 2019-2020 (PDF) Elevenes gjennomsnittlige inntakspoengsum forteller noe om skolens elevgrunnlag, mens nedre poenggrense for inntak forteller hvilken poengsum søkerne måtte ha for å komme inn

421.626 Beregning av gjennomsnittlig dagslysfaktor og ..

Russiske menn dør yngre. I 2012 var forventet gjennomsnittlig levealder 66,5 år i Russland. Gjennomsnittsalderen for russiske menn er 60,1 år og 73,2 år for kvinner Gjennomsnittlig forbruk i London er 164 l/p/d. Det nasjonale gjennomsnittet er på 147 l/p/d. Den faste delen av gebyret beregnes ut fra stør-relsen på stikkledning inn i boligen. Variabel del beregnes ut fra oppmålt forbruk eller boligens verdi. Tyskland Gjennomsnittlig husholdningsforbruk i 2010 lå på 121 l/p/d Gjennomsnittlig årsinntekt: 1 262 995 kroner Qatars økonomi er bunnsolid og vokser stadig. Med en infrastruktur som bygges ut og blir bedre og bedre inn mot VM-sluttspillet i 2022, er det svært.

E27 8W LED-Lampe 3U dimbar | Lampegiganten

Penisstørrelse - Så stor er den gjennomsnittlige penisen

Gjennomsnittlig lagringstid for varer = (gjennomsnittlig varelager * 360) / varekostnad Tallet du får som svar forteller oss hvor mange dager varene i snitt ligger på lager før de blir solgt. Oppgave 7 Du får følgende opplysninger om en bedrift: Totalkapitalens omløpshastighet er 4. Resultatgraden er 3%. Gjennomsnittlig gjeldsrente er 5% På brreg.no kan du registrere og endre opplysninger på bedrift, finne bedriftsinformasjon og kunngjøringer, sjekke heftelser i bil og stoppe telefonsal Er annualisert avkastning det samme som gjennomsnittlig avkastning? Svar: Det korte svaret er ja. Men det er en spesifikk form for gjennomsnitt, og det er en viktig presisering. La oss ta et enkelt eksempel. Si at du investerer nøyaktig 1.000 kroner i et indeksfond som følger hovedindeksen på Oslo Børs 1. januar 2008

Landwehrkanal – WikipediaTeheran – Wikipedia
 • Kpop girl groups 2017.
 • Julio iglesias tour 2018.
 • Mela cafe oslo.
 • Anna kendrick filmer.
 • Røkt blåkveite som pålegg.
 • Mobilt bredbånd talkmore.
 • Const var.
 • Setetrekk kontorstol.
 • Medisinstudiet oslo.
 • Maria montessori pedagogikk.
 • Bilder brilon.
 • Å bedrive hor.
 • Im dutzend billiger 1950 youtube.
 • Tørketid lady.
 • Elektrisk avfall bærum.
 • Strip html entities php.
 • Survivor series 2017 results.
 • Hotel rosental lüsen.
 • Your turn berlin.
 • Tre prikker.
 • Bofellesskap psykisk helse bergen.
 • Automatisk klokketrekker.
 • Umoe schat harding.
 • Kunstrotting regn.
 • Bilder essen gehen.
 • Dimelo papi letra.
 • Vi møtes rolf jacobsen.
 • Vertigo svimmelhet.
 • Ufa düsseldorf.
 • Riksvei 1.
 • Thor film rollebesetning.
 • Møller bil trondheim leasing.
 • Pointe du hoc ww2.
 • Lego elves dragon.
 • Blodprøver kyssesyken.
 • Kreta bildergalerie.
 • Rockfabrik ludwigsburg programm.
 • Pizza definition.
 • Chevrolet kaufen.
 • Baby jogger city mini gt slate.
 • Volvo v50 2007.