Home

Cand med uib

I denne lista finn du dei fleste tidlegare gradene som har vore tildelt av Universitetet i Oslo. Normert studietid står i parentes Akademiske grader i Norge er grader tildelt av norske eller dansk-norsk universiteter og andre utdannelsesinstitusjoner.Det har eksistert flere forskjellige gradssystemer siden det første universitetet i Danmark-Norge, Københavns Universitet, ble grunnlagt i 1479.Akademiske grader utgjør et av flere elementer i akademisk kompetanse på høyere nivå Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen driver forskning på medisin og helse. Vi tilbyr profesjonsutdanning innen utdanning innen medisin og odontologi og bachelorprogrammer innen farmasi, ernæring og tannpleie. I tillegg tilbyr vi en rekke masterprogrammer, deriblant master i biomedisin og global helse. Vi har en egen forskerlinje for studenter innen medisin o Krav. Du må ha mastergrad i rettsvitenskap fra UiB for å få opptak til poststudierett. Poststudieretten søkes via Søknadsweb av ferdige kandidater med master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og kun i tilknytning til det semesteret graden ferdigstilles.. Søknadsperioder. 1. juni - 15. august for studenter som fullfører graden i vårsemesteret

Studere juss? Det juridiske fakultet tilbyr master- og ph.d.-program i rettsvitenskap, og er kjent for et godt undervisningsopplegg og studentmiljø Funnene kan også være nyttig i oppfølgingen av barn med etablert overvekt eller fedme. Personalia. Hege Kristiansen (f. 1971) er cand.med fra Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i 2000. Hun er spesialist i pediatri og er overlege ved Barneavdelingen ved Førde Sentralsjukehus

Tom Grimstvedt Meling med artikkel i topptidsskrift . Tom Grimstvedt Meling, postdoktor ved University of Chicago og Universitetet i Bergen, har nylig fått akseptert en forskningsartikkel i Journal of Finance - verdens mest prestisjetunge akademiske tidsskrift i finansiell økonomi 1 person med embetseksamen, særlig om nyutdannet lege; jamfør cand. 1 person med embetseksamen, særleg nyutdanna lækjar; forkorta cand. og og kand.; som etterledd i turnuskandidat. 1 person med embetseksamen, E-post: ordbokene@uib.no. Cand.med. UiB 2005. Tidligere jobbet på Bergen legevakt og på medisinsk avdeling, Haraldsplass og Haukeland. Et år i barne- og ungdomspsykiatri. Jobbet som allmennlege siden 2013. Spesialist i allmennmedisin 2019 Finn ut om du er kompetent til selvstendig legevakt uten kvalifisert bakvakt med Nklm sin vaktomat eksempel cand.med., cand.odont., M.Sc.) Hovedveileders navn, tittel, e-post, tilhørighet Er avhandlingen bedømt ved UiB tidligere (sett kryss) Ja Nei . Er avhandlingen levert til bedømmelse ved en annen institusjoni Norge eller i utlandet, eller planlegges dette

Hun er cand. med. fra UiB, har PhD innen psykofarmakologi og blir nå tilknyttet forskningsgruppen i farmakologi og farmasi (G4), som holder til i 9. etasje i laboratoriebygget. Samtidig blir hun ny fagansvarlig for undervisning i farmakologi ved medisinstudiet Choose what results to return. Utdanning; Forskning; Bibliotek; For studenter; For ansatte; Om UiB. Om UiB; Strateg

Tidlegare grader ved Universitetet i Oslo - Universitetet

 1. Siden ikke alle kjenner meg: Jeg er cand. med. 1986 og dr. med. 1989 fra UiB, overlege i endokrinologi og metabolske sykdommer, Barne- og ungdomsklinikken fra 1999, og professor i pediatri fra 2000. Internasjonal erfaring har jeg fra tre forskningsår ved henholdsvis University of Chicago , Harvard Medical School og Massachusetts Institute of Technology
 2. ste byggesteinane til skjelett, musklar og livsviktige organ. Du lærer også korleis organa fungerer, kva som skjer i kroppen når ein blir sjuk, og om dei ulike faktorane som verkar inn på helsa vår. Som medisinstudent ved UiB kan du vente deg ein variert studiekvardag med både praktisk og teoretisk undervisning, i.
 3. Vi presenterer Sunniva Todnem Sakkestad, cand.med. ved Universitetet i Bergen. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved K2 i september 2016 innen feltet infeksjonsmedisin og immunologi med tilknytning til ETECvac-studien. Hovedveileder er Kurt Hanevik. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 5. etasje i laboratoriebygget
 4. Universitetet i Bergen (UiB) Cand. Med. 2005 - 2011. Universitetet i Bergen (UiB) Universitetet i Bergen (UiB) Psykologi grunnfag. 2004 - 2005. Danielsen Videregående Skole Realfag. 2003 - 2004. 2FY. 3FY. 2KJ. 3KJ. 2 MX. 3 MX. Bli med for å se hele profilen Andre så også p.
 5. Cand.med med forskerlinje; 20 stipender pr. år; Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober; Kontakt oss. Har du spørsmål om forskerlinjen ved Det medisinske fakultet? Gå til kontaktinformasjon. Arrangementer. Frampeik 2020 - Avlyst grunnet korona. 16. okt. 2020 - 18. okt. 2020 , Bergen. Alle arrangementer. For.
 6. Logg på med openid_connect; Gløymt passord? Oppgi Brukarnamn og vi sender deg ei lenke for endring av passordet. Brukarnamn Tilbake til pålogging Be om passord LMS med open kjeldekode.
 7. Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946.. Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking

Akademiske grader i Norge - Wikipedi

Det medisinske fakultet Universitetet i Berge

Dato. Navn. Oppgavens tittel . Veileder(e) Grad. 04.01.06: Wittrup, Line : Numeriske simuleringer av simuleringer av strøm over mesoskala fjell med den ikke-hydrostatiske modellen MEM Mand cand bare ylde paa psin phorvisning tild Provincen Haugepsund paa Psychiatri Desentral. Psaa, hvor schal Mand begynde Generalphorsamlingen var en pstor Psuccess med pstort Oppmøde et en Phantastisk Menu bestaaende av cremet Champignonpsuppe, rødvinsbrassert Oksestek et Carameldpudding, psamt den hemmelige Desserten Vi presenterer Ingeborg Eskerud, cand.med og forskerlinje ved Universitetet i Bergen. Ingeborg begynte i januar 2017 som stipendiat ved Bergen Hypertension and Cardiac Dynamics Group. Hun skal arbeide med billeddiagnostikk av kransårene til hjertet hos pasienter med brystsmerter, under veiledning av Mai Tone Lønnebakken og Eva Gerdts I 1986, etter cand.philol. eksamen med hovedfag i kunsthistorie ved UiB (hovedfagsoppgave: Gustav Vigelands hjemstavnskunst, tresnittene), ble hun overført til A-Magasinets stab og arbeidet der som journalist inntil bladet ble nedlagt i 1993

Da jeg tok cand. mag ‬ graden på Universitetet i Oslo i 1997, og avsluttet studiene fordi jeg skulle bli mamma, visste jeg at jeg ville tilbake for å ta hovedfag ‬ eller mastergrad, som det nå ble. 2.3 Innlærere med liten skolegang. Med «samfunnsøkonom» mener vi personer med mastergrad eller cand.oecon/cand.polit. Vi finner at samfunnsøkonomer får raskere fulltidsjobb og har betydelig høyere gjennomsnittslønn 9 UiB og UiO har i tillegg til en 5-årig integrert master, såkalte profesjonsstudium o Vårsemesteret starter opp i uke 2 med semesteravslutning i uke 24 o Høstsemesteret blir dermed på 19 uker, mens vårsemesteret blir på 21 uker Nye grader o Nåværende lavere grad (cand. mag.) blir erstattet med graden bachelor som er 3-årig o Nåværende høyere grader blir erstattet med graden master som normalt vil være 2-åri I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kandidat. (fra latin 'hvitkledd'). 1 person med embetseksamen, særlig om nyutdannet lege; jamfør cand Vis Einar Sorterup Hysings profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Einar Sorterup har 2 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Einar Sorterups forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

Forsker på nordmenns mediebruk | Institutt forForskningspris og heder til en av våre PhD-kandidater | K2

Poststudierett ved Det juridiske fakultet Det juridiske

Vis Thomas Moss' profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Thomas har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Thomas' forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag? Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet 2006-2007,assistent på Nil-forskningsprogrammet på Senter for Utviklingsstudier, UiB. Før dette har Hovden tatt en mastergrad ved interdisiplinært masterprogram i vannstudier og en Cand. mag. fra UiB med geografi, sosialantropologi og arabisk (t.o.m. ARA301

Om. Utdannet sosiolog (cand.polit.) fra UiB, med tilleggsutdanning i endringsledelse og organisasjonspsykologi fra NHH. Hovedkompetanser er ledelse og HR med fokus på performance management, talent management, A-Å rekruttering, organisasjonsutvikling og endringsledelse Candidatus juris, for kvinner candidata juris (forkorta cand.jur.), er ei seksårig norsk akademisk grad i rettsvitskap.Etter kvalitetsreforma innan norsk høgare utdanning blir det ikkje lenger tilbode noko studium som fører fram til cand.jur.-tittelen. I staden har dei tre universiteta som tilbyr studie innan rettsvitskap (UiO, UiB og UiT) innført femårige profesjonsstudie som fører fram. med få ukers mellomrom med få ukers mellomrom / med jevne mellomrom med jevne mellomrom: 'cand.mag.' skal skrives uten mellomrom 'cand.mag.' skal skrives uten mellomrom / ha stort mellomrom mellom fortennene ha stort mellomrom mellom fortennene. ordbokene@uib.no. Vis Eva Eidissen Haugans profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Eva har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Evas forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Godskrivning fra tidligere cand.jur studiet Cand.jur.-studiet ved UiB. Fag i cand.jur.-studiet ved Universitetet i Bergen Merk også at det telles som et gjentak, og med det ett forsøk i kvoten dersom du avlegger ett studieårsemne som allerede er innpasset

Brit Haver (født 1942) er lege, spesialist i psykiatri, Dr. med og professor emerita i psykiatri. Haver ble født i Oslo, men flyttet med familien til Stavanger hvor hun vokste opp. Hun ble Cand. Med. ved Universitetet i Bergen i 1967 og i 1976 spesialist i psykiatri. Hun tok doktorgrad i 1988, og var den første kvinnelige psykiater som disputerte ved UiB Han er cand. med. fra UiB i 1967 og har tilleggsutdanning i informatikk fra UiO. Han har blant annet vært EDB-sjef på Haukeland sykehus, spesiallege hos Norsk Data, utviklingssjef hos Infodoc og spesiallege hos KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) frem til pensjon i 2010

Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap Produksjonsdato : 98-05-06 Katalogtype: Fullformat Per Lægreid (født 16. april 1949 i Eidfjord) er en norsk statsviter og professor ved Universitetet i Bergen.. Lægreid er utdannet cand.polit. med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap på hovedoppgaven Tenestemenn i norske departement. Ein empirisk analyse av avgang blant tenestemennene i perioden 1970-1974.Han avla i 1990 dr.philos.-graden på avhandlingen Organisasjon og.

Cand. philol. (1994) med hovedfag i kristendomskunnskap fra UiB. Grunnfag i medievitenskap fra UiB (1995), og kurs i teologi ved Boston College og University of Notre Dame fiskehelse et ordinært 1,5 årig cand.scient. studium som bygget på en cand. mag. grad med godkjent spesialisering. Cand.scient. studiet i fiskehelse ble etablert ved Universitetet i Bergen i 1990 ved daværende Institutt for fiskeri- og marinbiologi, som i dag er en del av Institutt for biologi. Utdanninge

Utdanning: Psykolog ved UiB 2011, PhD ved institutt for klinisk psykologi, 2017. Erfaring: Bergen og omland familiekontor, Poliklinikk for voksne og eldre, UiB. Spesialområder: Individualterapi for psykiske lidelser og livsbelastninger, parterapi og familieterapi, veiledning i forhold til foreldrerollen og barn, pårørendebehandling, familiekonflikt, kroniske smerter og søvn maskinsaum med eit mellomrom på 3 mm mellom stinga maskinsaum med eit mellomrom på 3 mm mellom stinga / cand.mag. skal skrivast utan mellomrom cand.mag. skal skrivast utan mellomrom: maskinsaum med eit mellomrom på 3 mm mellom stinga maskinsaum med eit mellomrom på 3 mm mellom stinga / cand.mag. skal skrivast utan ordbokene@uib.no. Gå til faksimileversjonen. Dette er ei faksimilieutgåve av Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728 / udgivet efter samtidige Fortegnelser af Kjøbenhavns Brandforsikring til Minde om Anledningen til dens Oprettelse, Kjøbenhavns Brandforsikring, 1906 ().Boka er berre trykt i 600 eksemplar og vil forhåpentlegvis kunne bli til glede for fleire som faksimilie på Internett

Kunnskapsdepartementet (KD) sender med dette forslag til endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (gradsforskriften) på høring Master i rettsvitenskap er en akademisk grad i rettsvitenskap i Norge.Graden «master i rettsvitenskap» er beskyttet og kan kun tildeles av Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Profesjonsstudiet som fører frem til master i rettsvitenskap er normert til fem år. I dagligtale er det normalt å omtale en person med mastergrad i. Er det noen på her som vet hvor jeg kan finne en standard tittelside med UiB-logo til cand. scient. oppgave. Har forsøkt å lete i sidene til UB, Matematisk Institutt, og Fysisk Insitutt, men har ikke funnet noen LaTeX-mal.. (UiB logo kan jeg selvfølgelig skaffe fra en hel rekke kilder, men standardformatering av tittelside har jeg ikke funnet Leiv Magne Hove er født 14. august 1948 i Haram og vokste opp i Bergen. Han er professor i medisin ved Universitetet i Bergen, og spesialist i generell kirurgi (1984), plastikkirurgi (1987), ortopedisk kirurgi (1995) og håndkirurgi (2002).. Leiv M. Hove er cand. med. fra Københavns Universitet (1974) og dr. med. fra Universitetet i Bergen (1995). Han har studert History of medicine ved.

Har personer med hørselstap redusert livskvalitet? | NyeQualitetscontroll paa Hansa Bryggerier | Det MedicinskeHvordan organisere besetningen på Sjøforsvarets fregatter

Mjell har driftsavtale med Helseregion Vest og pasientene betaler vanlig egenandel til spesialist. Psykolog ATLE HUGO MJELL. Cand.Psychol. UiB 1983 . Jorunn Axelsen. Spesialist i klinisk voksenpsykologi 2002 Etterutdanning fra Bodynamic Institute, København 1993-95 Cand.Psychol. UiB 1993 Øystein Flesland, seksjonsleder, dr.med. E-post: Oystein.Flesland@helsedir.no. Telefon 459 69 707 Dette innlegget ble skrevet i Nyheter , 19. oktober 2016 av ijo013 Jeg holder nå på med hovedfag i informatikk. Hovedoppgaven min går ut på å implementere dynamiske algoritmer på kordale grafer vha Java. Jeg regner med å bli ferdig til sommeren 2001. Cand.mag. graden min består av 45 vekttall informatikk og 20 vekttall matematikk. I informatikk-kursene har jeg vert innom ganske mye Og vennligst send saker innen utgangen av torsdag for å være sikker på at de kommer med i den aktuelle ukens nyhetsbrev. På forhånd takk! Dette innlegget ble skrevet i Nyheter, 1. september 2017 av jla088. Internasjonalt senter ved UiB offisielt åpnet. Legg igjen en kommentar. Internasjonalt senter ved UiB hadde offisiell åpning i uke 35 Cand.polit. i 1976 med hovedfag i sammenlignende politikk ved UiB Ansatt ved Institutt for sammenlignende politikk fra 1977 Forsket på nye demokratier og demokratisering, valganalyse og metodikk, europeisk integrasjon og viet mye tid til forskningsformidling

Legen som ble programleder | University of Bergen

Det juridiske fakultet Universitetet i Berge

Det er derfor viktig at du gjør deg kjent med de to ulike variantene på fakultetets nettsider før du bestiller bekreftelsen, slik at du bestiller riktig type. Gjelder det bekreftelse på oppnådd cand.jur-grad velger du ubetinget bekreftelse Merk: bestiller du en variant du ikke har krav på vil det ta lenger tid å få bekreftelsen tilsendt Styret ved St. Paul skole har i møte 27. mars 2012 tilsatt ledelse og lærere for det nye gymnaset fra august 2012. Se et bildegalleri!. Petter Gjessing (f. 1972) er tilsatt som avdelingsleder for St. Paul gymnas. Han er utdannet Cand. Polit med historie hovedfag fra UiB, og kommer fra stilling som inspektør ved grunnskoleavdelingen Dersom du i tillegg til dette har ex.fac (forprøven) kvalifiserer du til cand.mag. - i alle fall slik reglene fra HF ved UiB er. Jeg har fått beskjed om at ex phil er 10 vekttall hvis jeg tok det før 1996 • Studenter med færre enn 180 studiepoeng (60 vekttall) ved studiestart høsten 2003, må forholde seg til bachelor-reglementet, og ikke cand.mag.-reglementet. • Studenter som 01.07.03 fylte kravene til bachelorgraden, blir tildelt denne. Avlagte eksamener ut over kravene blir ført på vitnemålet. Det er ikke anledning til å bl Magnar tok Cand. real. eksamen i matematikk i 1971, og vart i 1972 tilsett som vitskapleg assistent (NAVF), og ved Universitet i Bergen (UiB) som universitetslektor ved Matematisk Institutt 1973 -1975

Sårbare barn i et fedmefremmende samfunn

Jill Walker Rettberg er professor i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og stiller til valg som viserektor for internasjonale relasjoner. Hun er født i Oslo i 1971 og vokste opp to-språklig og to-kulturell med australske foreldre. Familien bodde i Oslo, Perth i Australia og i Bergen. Rettberg er cand. mag. fra UiB Kvalitetsreforma ved UiB - frå rykte til fakta Kvalitetsreforma vil bli innført ved Universitetet i Bergen 1. juli 2003. • Omleggjinga gjeld ikkje cand. med. og cand. psychol. • For juridiske og odontologiske fag er ny gradsnemning førebels ikkje avklar Han har jobbet med barn og ungdom i skole- og barnevernsektoren med fokus på forebygging og styring av identitet og sosial kompetanse. Øystein jobber for tiden som musikkterapeut ved Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL). Reidar Dale er cand.polit., spesialkonsulen er cand.med. fra universitetet i Bergen og vil starte sin turnustje - neste i februar 2013. Jonas Hågensen har begynt samfunnsmedisinske fag ved UiB, leder ekspertgruppen som skal foreslå hvordan man kan begren - se sykdom og for tidlige dødsfall. Helsedirektoratet etablerte grup - pen etter oppdrag fra HOD

Institutt for økonomi Universitetet i Berge

Universitetsfondet har gitt støtte til Kristine Høies engasjement i forbindelse med prosjektet. Bidragsytere. Gitte Hansen, førsteamanuensis, Middelaldersamlingen, De kulturhistoriske samlinger Bergen Museum: prosjektleder, redaktør. Kristine Høie, Cand. Philol, arkeolog: tekstgrunnlag og tilrettelegging av glassfunnene for utstilling på. Gard Frodahl Tveitevåg Svingen disputerer for Ph.d. graden tirsdag 07.april 2016 Prøveforelesning: Torsdag 07. april 2016, kl. 09:15 Oppgitt emne: Nutrition in the prevention of cardiovascular disease - is it time for personalized medicine? Sted: Aud. 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91 Disputas: Tordag 07.april 2016, kl. 11:1

ForedragsholdereKirurgisk behandling av spredningssvulster i lever | NyeHanne Stabell | PR-operatørene

Bokmålsordboka Nynorskordbok

En siste gjennomgang og ajourføring av manuskriptet med innføring av de siste rettskrivningsforandringene (til og med 1984), rettinger og andre forbedringer er gjort av Marit Ingebjørg Landrø (a - g, l - m, v) og Boye Wangensteen (h - k, n - u, w - å). Manuskriptet er skrevet på magnetbånd og deretter overført til sats 1/1996 - 03/1998: hovedfagsstudium ved UiB, avsluttes med cand.philol. (hovedfag tysk litteratur) resultat laudabilis prae ceteris (1,5) 8/1992 - 12/1995: lavere grad studier ved UiB, avsluttes med cand.mag. (gjennomsnittskarakter 2,0 Mer enn bare 10 års historie Historien begynner i 1921 da Bergen Museum opprettet Biokjemisk laboratorium. I 1963 etablerte Universitetet i Bergen (UiB) Biokjemisk institutt (senere Institutt for biokjemi og molekylærbiologi, IBMB) med Agnar P. Nygaar Cand. odont. ved UiB. Tidligere instruktørtannlege ved Seksjon for kjeveortopedi ved UiB. Hjemmesiden vil jevnlig bli oppdatert med nyheter og linker. Facebook profil. 27. januar 2016 . Vi er i ferd med å utforme vår Facebook profil. Mer info om dette vil komme når profilen er ferdig utformet..

Slettebakken Legesente

Utdanning og virke. Nordhaug var utdannet siviløkonom fra NHH i 1976, er cand.mag. fra Universitetet i Bergen 1977 (samfunnsvitenskap grunnfag, offentlig administrasjon og organisasjonsteori mellomfag, sosiologi mellomfag), cand.polit. fra UiB 1980 med sosiologi hovedfag og dr.philos. fra Universitetet i Oslo 1989.. I perioden 1981-1984 var han NAVF-stipendiat i sosiologi tilknyttet NAVFs. Mons Bendixen (født 25. mars 1964 på Levanger) er en norsk sosialpsykolog.Han er professor ved Psykologisk institutt, NTNU i Trondheim. Hans hovedfelt er evolusjonær sosialpsykologi, med forskning på seksuell trakassering, konflikter og vold i nære relasjoner, antisosial og aggressiv atferd, sosial utestengning

Vaktoma

Trygve Schønfelder (1939-2015) var utdannet cand.mag. i kjemi, men begynte allerede i 1967 som fotograf ved Den Nationale Scene (DNS). Bildearkivet hans omfatter dokumentasjon av DNS' oppsettinger gjennom flere tiår, samt fotografier fra Sogn og Fjordane Teater, Hordaland Teater, Harmonien og Festspillene i Bergen Professor Peter Larsen * Department of Information Science and Media Studies * University of Bergen P.O. Box 7800 * N-5020 Bergen, Norway * Phone +47 55 58 9100 * email: peter.larsen@infomedia.uib.n Med dette festskriftet hyller 44 bidragsytere sin kollega, samarbeidspartner og venn Aslak Syse på 70-årsdagen. Bokens omfang og bredde viser at Aslak har inspirert, irritert og berørt mange personer opp gjennom årene

Gottfried Greve er kandidat for viserektor kandidat ved valget i 2013, og professor i pediatri ved Klinisk institutt 2 og seksjonsoverlege i medfødte hjertefeil ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Han disputerte til Dr. Med .i 1990. Greve ble professor i pediatri i 2001 ved Pediatrisk institutt, senere en del av Institutt for klinisk medisin, Universitetet Cand.odont UIB; Oralkirurg med Tannhelsetjenesten sitt kompetansesenter Vest. Oralkirurg kjevekirurgisk avdeling, Ålesund sykehus. Frank-Jakob Sandbakk. Spesialist i oral kirurgi, Tannhelsesenteret Sogndal. Spesialistutdanning oral kirurgi og medisin, Haukeland Universitetessykehus og Universitetet i Bergen Haveraaen@ii.uib.no Telefon: Institutt for informatikk: (+47) 55 58 42 00 direkte linje: (+47) 55 58 41 54 Universitetet i Bergen, sentralbord: (+47) 55 58 00 00 Telefaks: (+47) 55 58 41 99 Besøksadresse: Høyteknologisenteret Thormøhlensgate 55 Datablokken, 4.etg. Undervisning. Høst 2019: emnet INF220 - Programspesifikasjo Cand. med. dr. med. Spesialist i patologi og idrettsmedisin. Head of Oncology Strategy Nordics and Netherland i Merck. Tidligere leder for nasjonal kreftscreening ved Kreftregisteret, professor emeritus ved UiB 1999-2013, og medisinsk direktør i Abbvie og GlaxoSmithKlein. Sykepleier. Thuy Pha

 • James cook biography.
 • Woolworth landhaus.
 • 12 mars 2018.
 • Futura classics as olaf ryes plass 1 0552 oslo.
 • Kräm mot åderbråck.
 • Veranstaltungen neumünster holstenhallen.
 • Pwc karriere.
 • Glasbläserei bayerischer wald zwiesel.
 • Continent in australia.
 • Großbritannien england.
 • Trombosert hemoroide..
 • Norwegian destinasjoner kart.
 • Piano noter med bokstäver.
 • Seehotel düne mein himmlisches hotel.
 • Mexico natur og klima.
 • Kabinettspørsmål wikipedia.
 • Partybilder zerbst.
 • Ramstadslottet.
 • Studia bergen.
 • Bokvennen magasin.
 • Barneputer til bil.
 • Fysioterapeut asker med avtale.
 • Trekk hund.
 • Kompetanse norge pad.
 • Barbermaskin sensitiv hud.
 • Ipod prisjakt.
 • New orleans bochum karneval.
 • 2 zimmer wohnung oberursel.
 • Hesteeiere no.
 • Gemalte bilder deuten.
 • Biltema bilbatteri test.
 • Das große buch der heilpflanzen: gesund durch die heilkräfte der natur.
 • Gisele bündchen kinder diät.
 • Bygstad catering.
 • Hvem står bak joik i norge.
 • Injektive abbildung.
 • Nrk midtnytt ansatte.
 • Tidsmaskinen serie.
 • Anwb efteling.
 • Hybrid nations squad building.
 • Målestokk oppgaver.