Home

Møteinnkalling eksempel

Møteinnkalling. Møteinnkallinga skal sendes i god tid til alle deltakerne, vanligvis minst ei uke i forveien. Alle som blir innkalt, skal nemlig ha mulighet til å delta på møtet og til å sette seg inn i de sakene som skal tas opp. Når omfattende saker skal diskuteres, sender en ofte med sakspapirene Eksempel på en møteinnkalling. Innkalling til elevrådsmøte. Til: alle tillitsvalgte Tid: fredag 19. oktober kl. 08.30-09.15 Sted: kantina Sakliste. Godkjenning av innkalling og saklist Eksempel på møteinnkalling til en omstillingssamtale . Her finner du eksempel på møteinnkalling til en omstillingssamtale. Publisert: 18. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018. Last ned. Eksempel på møteinnkalling til en omstillingssamtale (DOC) Omstilling og endring Møteinnkalling og møtereferat. Eksempel på innkalling, saksliste og referat i forbindelse med et møte. Sjanger Annet Språkform Bokmål Lastet opp 25.12.2006 Tema Fag i skolen. Oppgave: Skriv en innkalling til et møte. Skriv deretter et møtereferat fra det samme møtet.. Møteinnkalling. Et godt forberedt møte, med en innkalling som gjenspeiler dette, er det beste grunnlaget for et effektivt, vellykket møte. Last ned. Mal med eksempel: Forberedelser inkluderer at dokumentasjonen som skal legges ved innkallingen er gjennomarbeidet

Eksempel: møteinnkalling Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips. lese beskjeder fra kollegaer, leder (for eksempel e-post, sms og gule lapper) lese ukeplaner; lese i timeavtalebok; lese diverse oppslag (for eksempel møteinnkalling) Regelmessig vil tannhelsesekretæren: lese og forstå ulike tekster; lese skjemaer; lese pasientdokumentasjon; lese og orientere seg i faglitteratur. Av og til vil. Legg til bilder og Dropbox-filer for å gjøre et notat mer iøynefallende med gode poenger og eksempler. Med Paper-mobilappen kan du knipse et bilde av tavler og post-its, og bildet vil automatisk bli lagt i møtereferatet. 4. Referatbeslutninger og oppgave

Møteinnkalling, eksempel 3. Møterefererat, eksempel 4. Timelister m/statusrapporter 5. Det vil være naturlig å legge inn møtereferatet rett etter innkallingen i prosjekthåndboka. Lag et kapittel som heter «Møteinnkallinger med referat». Den prosjekthåndboka dere leverer som vedlegg til oppgaven, skal altså ha følgende kapitler Møteinnkalling og -referat Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 15. oktober 2009, 11:18 Skal du holde et møte bør du informere de som skal komme om hva som skal snakkes om Studentrådsstyret skal sende ut en skriftlig møteinnkalling til resten av representantene i sitt studentråd. På starten av høstsemesteret velges det nye klassetillitsvalgte. For å få oversikten over disse kontaker man nestleder av Studentparlamentet. Mange studentråd har bestemt hvem som har ans. Det er ingen bestemmelser i loven som stiller presise krav til innkalling til styremøter. Aksjelovens § 6-22 sier at styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. I følge aksjelovens § 6-20 er det styrelederen som har ansvar for å besørge at aktuelle saker blir behandlet i styret. Dermed er det normalt styrelederen som innkaller til styremøter og.

Informasjonen styret får fra kalenderinvitasjonen og den andre distribusjonskanalen vil samlet utgjøre en god og grundig møteinnkalling. Eksempel på innhold i en innkalling som tilfredsstiller samtlige krav: Dato, tidspunkt. Sted. Møteform (f.eks fysisk møte, telefonkonferanse) Planlagte deltakere. Agenda / sakslist Malen er ment som et eksempel, og må selvsagt tilpases den enkelte situasjonen. Vi anbefaler alltid at innkalling til drøftelsesmøte skjer skriftlig, og at inkallingen leveres eller sendes på en slik måte at det ikke er tvil om at arbeidstaker har mottatt innkallingen, og forsått hva måtet dreier seg om Han viser til flere eksempler på dårlig møteskikk: Hyppig endring av møtetidspunkt. Uklar møteagenda og mange eposter med oppdateringer. Sørge for at deltagerne har forskjellige forutsetninger, for eksempel ved ettersending av underlagsdokumenter. Ikke alle får det med seg. Gå ut av møtet fordi en bare må ta akkurat denne telefonen

Norsk - Møteinnkalling og møtereferat - NDL

Norsk - Eksempel: møteinnkalling - NDL

Møteinnkalling 5/18 18/00066-30 Godkjenning av møteinnkalling 28.06.18 3 Møteprotokoll 5/18 18/00066-31 Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.18 4 Saker til behandling 37/18 18/06708-1 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - Kristiansand kommune Møteinnkalling 1/19 19/00174-1 Godkjenning av møteinnkalling 27.02.19 3 Møteprotokoll 1/19 19/00174-2 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.18 4 Saker til behandling 1/19 19/03478-3 Årsrapport og årsregnskap 2018 fra kemneren i Kristiansandsregionen - Songdalen 5 2/19 18/10236- Møteinnkalling Utvalg: Storfjord levekårsutvalg Møtested: , Teams - møte Dato: 21.04.2020 Tidspunkt: 14:30 post@storfjord.kommune.no Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post ti

Møteinnkalling 6/19 19/00173-36 Godkjenning av møteinnkalling 29.08.19 3 Møteprotokoll 6/19 19/00173-37 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.19 4 Saker til behandling 42/19 18/08193-14 Et eksempel er bevissikring, hensynet til de involverte osv Møteinnkalling Styremøte - Farmasøytisk Institutt Styreleder: Karen Marie Ulshagen Styremedlemmer: Solveig Kristensen Ragnhild Paulsen (vikar for Leon Reubsaet) Tove Larsen (1. vara for Per Helge Tusvik) Helene Jonassen Kathrin Bjerknes Inger Lise Eriksen Marte Rodum Linn Løkken Jacobsen Referent: Marius Bergh Dato: 03.06.201

Møteinnkalling STAVANGER KOMMUNE Oppvekst og levekår Kannik skole Postadr.: Postboks 8069 Forus 40, 4068 Stavanger Besøksadr.: (For eksempel foreligger det en versjon av vedtekter som skal være vedtatt i 2009 som blant annet omtaler en egen ledergruppe i FAU på ti Møteinnkalling 5/19 19/00173-29 Godkjenning av møteinnkalling 18.06.19 3 Møteprotokoll Slike orienteringer kan for eksempel kombineres med de faste orienteringene om tertialrapportene i kontrollutvalget eller omtrent en gang pr halvår som er praktisert frem til nå Møteinnkalling Råd for personer med funksjonsnedsettelse Møtested: Rådhuset, uten publikum og presse pga den pågående koronasituasjonen Møtet overføres på https://kommunetv.fredrikstad.kommune.no Tidspunkt: Mandag 25.05.2020 kl. 12.00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg, telefon 913 014 30

Kalender med Outlook - Wiki - innsida

Sakene på handlingsplanen bør være så konkrete og handlingsorienterte som mulig, men ikke for detaljerte. For eksempel: SWOT-analyse i PPT-form, er nok. Det er ikke nødvendig å dele oppgaven opp i mindre deler. Handlingene må ikke være for generelle heller, som for eksempel starte strategiplanleggingen Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Fjernmøte via teams, Rådhuset - Fjernmøte via teams Dato: 05.05.2020 Tidspunkt: 10:00 Vararepresentanter Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Tidspunkt: 04.02.2020 kl. 13.00 rona@fredrikstad.kommune.no Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 90086740, e-pos Møteinnkalling 7/19 19/00174-42 Godkjenning av møteinnkalling 04.12.19 3 Møteprotokoll 7/19 19/00174-43 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.19 4 Saker til behandling planleggingen; for eksempel ved at det stilles krav til risiko- og sårbar-hetsanalyser i arealplaner MØTEINNKALLING Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtedato: 15.10.2019 Møtested: Rådhuset, Asbjørn Følling,4.etg Tidspunkt: 13:30 - 15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 977 01 619 eller e-post: Iren.Myklebust@steinkjer.kommune.n Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for miljø, plan og ressurs Møtested: Fjernmøte via Teams Dato: 02.04.2020 Tidspunkt: 10:00 Vararepresentanter Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Møteinnkalling og -referat Møteinnkallinger og møtereferat er ikke bare for byråkrater - de er viktige verktøy. En advarsel er et skritt på veien mot oppsigelse, og følger som regel etter at det blir oppdaget at en ansatt for eksempel misligholder arbeidsavtalen

Jobbe med planen > Deltakere i planen > Sette opp varslinger

Eksempel på møteinnkalling til en omstillingssamtale

 1. Møteinnkalling Utvalg Dato Sted Kommunestyret 10.12.2019 kl. 10:00 Asker rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 66 90 92 22 eller e-post: Politisk.sekretariat@asker.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær. Asker, 03.12.2019 Lene W. Conradi (sign.) Ordføre
 2. Møteinnkalling Kommunestyret 24.03.2020.pdf. Vedlegg sak 7.pdf. Signert protokoll etter møte i Kommunestyret 24.03.2020.pdf. og kan vise eksempler på) Sikre oss at dialog om de overnevnte ting ikke tas opp som valgkamputspill nå i perioden frem mot valget,.
 3. eksempel i stort lokalt smittepress eller mangel på ressurs er. Vurderingen må bygge på tilgjengelig kunnskap om smitterisiko og hvordan smitten kan begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte kommunene og når smitte oppstår. I situasjonen med Covid- 19 har det vært og er foreløpig fortsatt stor grad av us ikkerhet o
 4. 1.6 Sende møteinnkalling. Hak av valgt møterom, for eksempel SG219, som er ledig på møtetidspunktet. Har du sjekket flere møterom vil de vises på lista Alle deltakere. Hak av kun det møterommet du ønsker å benytte til møtet. 1.7 Sjekk før du sender møteinnkalling. 1. Klikk på Avtale ved siden av Planleggingsassistent. Her kan.
 5. Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Kontrollutvalgsmeldlemmer Møtested: Fjernmøte, grunnet Covid-19. Zoom vil bli benyttet for videokonferanse. vil få tilsendt link via e-post. Publikum bes om å henvende seg til Daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anita Dahl Aannerød, så vil de få tilsendt lin

Møteinnkalling og møtereferat - Daria

Eksempel på møteinnkalling til en omstillingssamtale . Author: Botheim, Peter Created Date: 12/14/2017 02:17:00 Last modified by: Botheim, Peter. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Fjernmøte - Teams eksempel i stort lokalt smittepress eller mangel p nH UH VVX UVH U 9 X UG H ULQ J H Q P nH E \J J H S nH WLOJ MH Q J H OLJ NX Q Q VND S R P VP LWWH ULVLNR R J K YR UG D Q VP LWWH Q ND Q. Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 04.02.2020 , kl. 10:00 - i Styrerommet, prosjekter om for eksempel migrasjon, klima, bærekraft og digitalisering bruker metoder og teorier fra ulike fagfelt,.

MØTEINNKALLING Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: +47 23 36 70 00 Org. nr: 974 761 106 PB 5190, Majorstua E: post@nmh.no NO-0302 OSLO nmh.no Til : Studieutvalget Sted: Oslo Dato: 25.3.2020 St ud ie ut v alg et Møtedato: 31.03.2020 Tidspunkt: 12:30 Møtested: Zoo for eksempel personlighet, psykisk sårbarhet og ulike risikofaktorer i hjemmet. Ofte vil det være vanskelig for skolen å påvirke disse. En god analyse av opprettholdende faktorer er et godt grunnlag for å gjøre gode tiltak. Se neste side for eksempel på kartlegging av opprettholdende faktorer. Vedlegg 3: Opprettholdende faktorer side 1 av

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 10.02.2020 kl. 18.00 rona@fredrikstad.kommune.no Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 900 867 40, e-pos Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Formannskap Møtested: Fjernmøte teams - kalles inn gjennom outlook Dato: 19.03.2020 Tid: 09:00 særskilt 9239 Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Rådhuset, møterom Løperen Tidspunkt: 27.02.2020 kl. 14.00 rona@fredrikstad.kommune.no. Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 90086740, e-pos MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Dato: 09.04.2019 kl. 12:15 Sted: Merinobygget Arkivsak: 19/00417 Arkivkode: 012.1 254.0 Mulige forfall meldes snarest til Eli Winther SAKSKART Side Vedtakssaker 8/19 19/00360-2 Godkjenning av saksliste for AMU-møte 09.04.19 og protokoll fra AMU-møte 18.02.19 2 9/19 17/00826-2

Møteinnkalling - Verktøy og fagstoff - lederkilden

 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte 07.05.2020 3 35/20 20/05386-1 Midlertidig forskrift som supplerer forskrift om opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge 4 36/20 20/03397-4 Høring om NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler 7 37/20 19/18013-
 2. MØTEINNKALLING Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/524 SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Sandefjord, 05.01.2015 Bjørn Ole Gleditsc
 3. Møteinnkalling Utvalg: Storfjord formannskap Møtested: Teams Dato: 01.04.2020 Tidspunkt: 09:00 I disse tider skal vi prøve å samles gjennom teams. Dere får epost for nærmere veiledning. post@storfjord.kommune.no Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post ti
 4. Prosjektet kan for eksempel organiseres med prosjektleder fra Proneo eller Tindved, og en styringsgruppe hvor Verdal Næringsforum og Verdal Kommune er representert. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en plan for prosjekt, og finansiering. Om mulig skal det søkes tilleggsfinansiering hos eksterne kilder. 12. Handle lokalt
 5. MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Møtested: Styrerom A-124, Norges fiskerihøgskole (NFH-bygget) Møtedato: 13.03.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 776 46004. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Det serveres frukt og kake i møtet. Lene.
 6. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet. Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet. 20.09.2020 22:00:00: Styremøte: Kongsberg sykehus: Vestre Viken: Regional blodbankkonferanse utsatt til 6-7 oktober 202

Norsk - Eksempel på formelt brev - NDL

Møteinnkalling Utvalg: Verneområdestyret for SVR Møtested: Skype Dato: 18.03.2020 Tidspunkt: 11:00 nærmere Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95207083. Vararepresentanter møter ette Møteinnkalling Side 1 av 1 Vår dato 08.03.2017 Vår ref.: 16/06119 Til Filnavn (Intern sone): \\sikt.sykehuspartner.no\Data\SOHF\Brukere\K\KRITAN\Ungdomsrådet\Møtein nkalling 15.03.2017.docx Postadresse Sykehuset Østfold Samhandlingsavdelingen Pb. 300 1714 Grålum Besøksadresse Tuneveien 20, 1710 Sarpsborg Telefon Org.nr. NO 983 971 768 MV UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3 Etter godkjenning av møteinnkalling og saksliste og utpeking av to representanter til å undertegne protokollen har vi en gjennomgang av HMS-systemet ved UiT - Norges arktiske universitet

Eksempler på egenutviklede profiler - Kompetanse Norg

Møteinnkalling Saksnr: 1-9 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.02.2016 Tidspunkt: 17:00 Orientering 17:00 -17:30: «Vegnavn i Nore og Uvdal» v/geodataingeniør Simen Haakestad Bjerkholt Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor Her finner du rapportmal i Word og enkel Word-mal med hovedlogo. Office-maler er tilgjengelig både i og utenfor Citrix. Rapportmalen er for deg som for eksempel skal skrive planer, strategier og veiledninger, Obs! Alle brev skal sendes ut via 360. Den enkle Word-malen er for interne dokumenter og dokumenter som ikke skal arkiveres Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato:pr. 18.03.2020 Tidspunkt: Møtet starter kl. 12.00-15.00 postmottak@nordreisa.kommune.no Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller ti Et eksempel er når innkommet post blir liggende i uker og måneder. Motivasjonen med å komme tilbake til jobb, blir ikke akkurat større ved at det ligger store bunker og venter. Tilgjengelighet ved at noen svarer telefonen, er viktig for servicen til innbyggerne

Møtereferat mal og mal for møteinnkalling - Dropbo

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet. Møtested: Dato: Microsoft Teams 21.04.2020 Tidspunkt: 14:00-16:00. Eventuelt forfall må meldes snarest til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller epost: postmottak@rennebu.kommune.no Link for deltakelse i møtet via Microsoft Teams sendes ut i egen epost fra ordfører eller kommunedirektør Møteinnkalling Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 13/20 Invitasjon fra Arendal kommune til å la folkevalgte i de andre kommunene delta på kurs i styrearbeid som kommunen skal avholde 17.mars Arendal kommune har engasjert Roy Mersland (professor i økonomi ved UiA) til avhold MØTEINNKALLING Saksliste Utvalgssaksnr. Tittel UOFF (Lukket) PS 11/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste RS 3/2020 Referat sak som for eksempel barnehager, skoler og institusjonsplasser, beholdes som i dag. Dette legger føringer på arbeidet med skolebruksplan Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Fjernmøte i teams Dato: 22.04.2020 Tid: 10:00 Merk! Tidspunkt! inhabil Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller e Møteinnkalling Utvalg: Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møtested: Peer Gynt hotel & spiseri, Nord-Fron Dato: 30.11.2018 Tidspunkt: 10:00 - 15.00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Under eventuelt går vi gjennom følgende: Møtekalender for 2019 Informasjonsprosjekte

Første gang må du installere Zoom-app fra https://zoom.us/download, og logge inn med FEIDE . Oprift for installasjon og første oppstart av Zoom-app på Windows(Video-veiledning) Oprift for første oppstart av Zoom-app på Windows (Veiledning tekst og bilder). Delta i nettundervisning ved å klikke på lenke til Zoom i Canvas-rommet ditt Møteinnkalling Saksnr: 16 - 25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 21.06.2018 Tidspunkt: 09:00 OBS: merk oppmøtested Befaring Uvdal Alpinsenter: av Det vil bli befaring av tomt i forbindelse med behandling av sak 16/18, samt generell befaring området Møteinnkalling Møtested: Sandefjord - Formannskapssalen Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf 33 29 50 00/mobil 90 55 02 11 eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Saksnr Innhold 09/2016 Godkjenning av møtereferat 05.01.201

hensiktsmessig, for eksempel i forbindelse med arrangering av grendemøter. Sak 16/18 Folldal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 4 av 18 Sak 16/18 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM PSYKOLOG I FARTT KOMMUNENE Arkiv: 000 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 18/173 Torill Tjeldne Møteinnkalling Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19.pdf. Signert protokoll etter møte i Takstnemnd for eiendomsskatt 13.02.19.pdf. og kan vise eksempler på) Sikre oss at dialog om de overnevnte ting ikke tas opp som valgkamputspill nå i perioden frem mot valget,. Møteinnkalling Saksnr: 1-5 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2016 Tidspunkt: 09:00 AGENDA: 09:00 -10:00 Framtidas utvikling på Langedrag v/Tuva Thorson. 10:00 Saksbehandling -se sakskart. Etter saksbehandlingen vil det bli folkevalgtopplæring fra avdelingen næring.

Denne bebyggelsen vil påvirke solforhold for nedenforliggende bebyggelse på for eksempel eiendommen Viges veg 23, men ikke utover det som bør kunne aksepteres. (Jfr. soldiagrammene i vedleggene 10 - 12.) Område B3. Tillatt bebygd areal på 20 % bør være tilstrekkelig for dette området Møteinnkalling Saksnr: 86 - 90 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.11.2017 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31024023, v/Unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil t

MØTEINNKALLING Eldres råd Møtedato: 27.01.2020 Møtested: Steinkjer rådhus, Laura Kieler i 5. etasje Tidspunkt: 12:00 - 15:00 Eventuelt forfall må varsles snarest til e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no. Liv Thun, leder i Trøndelag pensjonslag er invitert. Helsesjef Anita Ulstad kommer og orienterer om Leve hele livet MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Fjernmøte - teams eksempel i stort lokalt smittepress eller mangel p nH UH VVX UVH U 9 X UG H ULQ J H Q P nH E \J J H S nH WLOJ MH Q J H OLJ NX Q Q VND S R P VP LWWH ULVLNR R J K YR UG D Q VP LWWH Q ND Q. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ekstraordinært AMU møte - Teams Dato: 30.03.2020 Tid: 12:00 innkalling Forfall meldes til utvalgssekretær some@levanger.kommune.no som sørger fo

Møteinnkalling Til: Instituttstyret Kopi til: Ledergruppen ILU Det gjelder for eksempel «etablere møteplasser» og «tiltak for at studentene i større grad er heltidsstudenter». Andre planer er av en type som aldri kan betraktet som helt gjennomført Møteinnkalling 20.05.2019 1330-1600 Formannskapssalen Møte innkalla av Stranda kommune v/næringssjef Inge Bjørdal Møtetype Arbeidsmøte kombinert med faginnlegg Tilretteleggjar Inge Bjørdal Referent Inge Bjørdal eksempel Vidareutvikle landbruket og rekruttere Møteinnkalling Utvalg: Langsua Nasjonalparkstyre Møtested: Møterom Innsikten, Lillehammer, Fylkesmannen i Oppland Dato: 16.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Velkommen til årets siste styremøte, og det siste i denne styreperioden Møteinnkalling Utvalg: Nasjonalparkstyret for Forollhogna Møtested: Vollan gård, Kvikne Dato: 10.05.2019 Tidspunkt: 10:00 - 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest pr. e-post til en av nasjonalparkforvalterne. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed

Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - IssuuBrosjyrer og maler - Tromsø kommuneNeoTechnology AS korrespondanse i SkaffefunnfadesenTakeshi Osaka: Daylight house 2011 • Lys til ditt hus

Det ble understreket at det for mange prosjekter ikke kan kreves brukermedvirkning, for eksempel veldig basale prosjekter eller ved forskning på lidelser der brukerorganisasjonene har en spesiell agenda. Oppfølging av innspill i forrige møte: Møteinnkalling Møteinnkalling. Møteinnkalling. Utvalg: Hovedutvalg. for. samfunnsutvikling. og. drift. Møtested: Kommunehuset-Kommunestyresalen. Dato: 29.05.2020. Tidspunkt: 09:00-15:30. Eventuel Side 1 av 33 Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.11.2019 Tid: 18:00 Evt. forfall eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på 476 9239 Eksempel på saksinnmelding til Arbeidsmiljøutvalget; Arbeidsmiljøutvalgets funksjon; Utkast mal møtereferat-møteinnkalling AMU; Presentasjon: Arbeidsmiljøutvalg AMU . Hygiene og smittevern; Sjekkliste smittevern og hygiene for restaurant og serveringsbransjen; 5 tips for å forebygge smitte; Plakat håndhygiene; Informasjon om. Møteinnkalling Sør-Hålogaland bispedømmeråd 9. mars 2020 Forslag til vedtak Følgende saker behandles for lukkede dører: kan for eksempel tenke seg at det skal oppnevnes en assisterende møteleder for det aktuelle lokalet. Dersom det bare er ett bispedømmerådsmedlem i det aktuell felles pasientjournal. Dette gjelder for eksempel behovet for større grad av utnyttelse av samlet kapasitet i hovedstadsområdet. Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret tar saken til orientering. 10/15 . Økonomisk langtidsplan for Digital fornyin

 • Mein lokal dein lokal berlin heute.
 • Modern family where is cam from.
 • Whiskey brüder.
 • Boxer mix in not.
 • Winkel berechnen formel.
 • Kostenkalkulation kurierdienst.
 • Hvem sender tour de ski 2017.
 • Nachbarschaftshaus mannheim rheinau.
 • Hjemfallsretten vannkraft.
 • Ballett frankenthal.
 • Buss manstad fredrikstad.
 • Festat zyrtare 2018 ne kosove.
 • Influensa b symptomer.
 • Horlecke 15 menden.
 • Cortina toblach results.
 • Love island kem cetinay.
 • Amerikanske bilmerker liste.
 • Subaru forester drivstofforbruk.
 • Phantasialand junggesellenabschied.
 • Bosch gsr 10 8 li.
 • Hvitveis bilder.
 • Whatsapp herzen.
 • Which hifi.
 • Gewinnspiel frankfurt 2018.
 • Modern family season 9.
 • Psykologer med driftsavtale trondheim.
 • Koble trådløs skriver til ipad.
 • Stadt lahnstein stellenangebote.
 • Systembolaget öppettider lördag.
 • Beschäftigung von menschen mit behinderung.
 • Was hilft gegen entzündungen im mund.
 • Parkhaus kinopolis aschaffenburg.
 • Haus mieten weener.
 • Bajonetter til salg.
 • Freestyle dans barn.
 • Lou klum.
 • Napoli reisetips.
 • Vannkopper får ikke sove.
 • Liebe um jeden preis kritik.
 • Min årsinkomst 2017.
 • Ferienwohnung deichkieker büsum.